Klart for PT-flytting

Klart for PT-flytting

Bare fem ansatte er igjen av det gamle kollegiet ved Post- og teletilsynet, når etaten flytter til Lillesand 11. mai.

Gjennom de siste to-tre årene har direktøren i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, måttet se hele staben, minus fem personer, forlate lokalene i nabolaget til Samtidsmuseet og Norges Bank. Om drøyt to uker er det definitivt slutt.

- Vi har 140 stykker på plass her nå som er rekruttert etter at flyttingen ble kjent. Og bare fem igjen av de som var ansatt før det, sier Jensen til Computerworld.no.

Han beklager at mye dyp kompetanse har gått tapt. Men rekrutteringen har gått over all forventning, synes Jensen:

- Det er flinke folk. De er veldig dyktige på å ta til seg kunnskap, og vi bruker de erfarne folkene vi har til å bygge opp igjen kompetansen.

Mye pendling

Mellom 11. og 14. mai vil tilsynet være stengt. Den 15. skal det nye Post- og teletilsynet i Lillesand være fullt operativt. Jensen forbereder seg på omfattende pendlervirksomhet.

Han er optimist, men uproblematisk blir det ikke:

- Selv skal jeg bo begge steder. Jeg for se hvordan dert går etter et års tid. Det blir jo helt klart et problem å holde møter på treffe både media og bransjen. Særlig gjelder det de små aktørene, sier Jensen.

I dag legger Willy Jensen for siste gang fram telestatistikken i de gamle lokalene i Oslo

Telefoner Og Telefoni