Kobber henger i en tynn tråd

Kobber henger i en tynn tråd

Svenskene vil kutte kobberlinjene, og 200.000 kan stå uten fasttelefon og bredbånd. Det samme kan skje i Norge.

Teliasonera vil "klippa linan", som Computersweden skriver.

Teleselskapet mener at en rekke kobberlinjer ikke lenger er lønnsomme, og de er i gang med planer om å kutte ut kobberet til fordel for fiber og andre mobile og moderne løsninger. Etter det Computersweden forstår skal 200.000 abonnementer på Sveriges landsbygd være tilkoblet kobberlinjer som selskapet ser på som tapsprosjekter.

- Vi står overfor et teknologiskifte som vi i ro og mak må finne ut hvordan vi skal håndtere, sier pressetalskvinne Maria Hillborg i Teliasonera til avisen.

Organisasjonen Sveriges Kommuner och Landsting frykter konsekvensene om Teliasonera kutter linjene, spesielt ettersom mange ikke bare bruker linjene til fasttelefoni, men også bredbånd. De ser heller ikke på mobiltelefoni som et godt nok alternativ.

Mobil via kobber

Teliasonera tilsvarer Telenor i Norge. Men hos vår norske teleleverandør foregår det for øyeblikket ingen konkrete planer om å kutte de gamle linjene.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen forteller at mye av det mobile nettet i Norge er basert på nettopp kobber. Mange basestasjoner har ennå ikke fiberoptiske løsninger, og kobbernettet tjener dermed mye mer enn bare de "gammeldagse" fasttelefonene.

Også informasjonssjef Knut Sollid står fast ved at norske kunder ikke har noen grunn til å frykte at Telenor skal frem med saksen med det første.

Byer ryker først

- Vi har ingen konkrete planer om dette, forteller han.

Men samtidig som ikke Telenor kvesser saksen, er det en kjennsgjerning at kobber er på vei ut.

- Utviklingen har nok begynt. Selv om kobberet fremdeles holder stand, har vi over noen år registrert reduksjon i antallet fasttelefonikunder. Flere og flere forholder seg i større grad bare til mobiltelefonen.

I motsetning til i Sverige, hvor det er snakk om å kutte linjer i de mer grisgrendte strøk, regner Sollid med at det er i byer og tettbygde strøk kobberet først vil ryke. I mange slike områder er fiberen i gang med å ta over allerede.

FREMTIDEN: Knut Sollid i Telenor regner med at kobber vil forsvinne i Norge, men kan ikke si noe om hvor raskt dette kan skje. (Foto: Telenor)

- Den teknologiske utviklingen, der fiberkabler nå legges helt inn i boligveggene og det mobile nettet stadig blir bedre, kreves det neppe noen mastergrad for å ane en framtid med sterkt redusert kobbertilfang, forteller Sollid.

Har ansvar

I Sverige kan Teliasonera i prinsippet gjøre som de vil. Etter en dom i 2007, skal det være klart at de ikke sitter på ansvaret for å opprettholde telefonien i landet. Det er statens ansvar, og for å holde kobberet i live må eventuelt svenske skattepenger spyttes inn i selskapet.

I Norge er det annerledes. Telenors avtale med Samferdselsdepartementet innebærer en leveringsforpliktelse når det gjelder "analog fasttelefon til kundenes hjemmeadresse". Det vil si telefoni i kobberlinjer. Dermed kan ikke Telenor klippe ned ledninger etter eget ønske. Kobberets død må samordnes med departementet.

- I en eventuell slik nedbygging, vil Telenor ta hensyn til både sluttkunder og grossistkunder som bruker vårt nett. De vil få rimelig tid til å vurdere alternative løsninger, forteller Sollid.

- Dere har et ansvar for gi folket telefoni, vil dermed noen av alternativene komme fra dere?

- Når vi eventuelt kommer til det tidsskillet at kundene må ha alternative løsninger, vil selvfølgelig Telenor være en av leverandørene av disse.

- Kobber brukes også til ADSL, har dere noe ansvar når det gjelder å gi nordmenn internett?

- Nei, det har vi ikke.

Telefoner Og Telefoni