Mobilbruken opp 20 prosent

Mobilbruken opp 20 prosent

Vi brukte mobilen for 7,38 milliarder kroner i løpet av de første seks månedene i år, men mobilbruk aldri har vært billigere i Norge.

Mobilselskapenes samlede omsetning i første halvår 2007 var 7,38 milliarder kroner. Dette er 375 millioner kroner mer enn i samme periode i 2006 og tilsvarer en økning på fem prosent. Til sammenligning var økningen i omsetningen fra første halvår 2005 til første halvår 2006 ti prosent.

Det skriver Post- og teletilsynet (PT) i sitt nye halvårsrapport for det norske ekommarkedet, som ble presentert i dag tidlig.

LES OGSÅ:

5,2 millioner mobilabonnementer

Den sterke veksten i antall mobilabonnementer fortsetter i første halvår 2007. Nordmenn prater også stadig mer i mobilen, samtidig som prisene går ned. Det har i tillegg blitt billigere å sende meldinger, og til sammen viser det norske ekommarkedet fortsatt samme trend som vi har sett over flere år.

Totalomsetningen i mobilmarkedet er i ferd med å flate ut, fordi veksten i abonnementer og trafikk ikke er tilstrekkelig til å oppveie prisreduksjonen. I første halvår 2007 er omsetning per abonnent lavere enn i samme periode i 2006, når vi ser alle mobilselskapene under ett.

Veksten i antall mobilabonnementer var på sju prosent fra første halvår 2006 til første halvår 2007 og passerte dermed 5,2 millioner. Taletrafikken fra mobiltelefoner økte med over 20 prosent, mens antall sendte SMS-meldinger økte med 12 prosent. Antall sendte meldinger per kunde per måned er nå i ferd med å passere 100, når vi inkluderer SMS, MMS og andre innholdsmeldinger.

Det er nå bare 30 prosent av mobilkundene som bruker kontantkort.

Pr. første halvår 2007 var det mer enn 421.000 husstander som hadde gått over til bredbåndstelefoni. Det er en økning på nesten 278.000, sammenlignet med utgangen av første halvår 2006. Mer enn hver tredje husstand med bredbånd har tatt i bruk bredbåndstelefoni.

Les hele rapporten her .

Telefoner Og Telefoni