Netcom vant første runde

Netcom vant første runde

Netcom-sjef August Baumann gleder seg over Konkurransetilsynets avgjørelse om å granske Telenors oppkjøp av Talkmore. Udramatisk, mener Telenor.

- Det er gledelig at Konkurransetilsynet ønsker en fullstendig melding fra Telenor. Når de gjør dette, vil de kreve bedre og mer omfattende argumentasjon for hvorfor Telenor må gjøre slike type oppkjøp, mener administrende direktør i Netcom, August Baumann.

Netcom klaget oppkjøpet inn for Konkurransetilsynet fordi det ville virke konkurransevridende i et allerede svært presset marked. Med sine 60 000 kunder har Talkmore drøyt 1 prosent av de norske mobilkundene, og selskapet har hittil leid kapasitet hos NetCom.

- Telenor har allerede 54 prosent markedsandel, så det er ganske spesielt at de gjør dette. En økning på over 1 prosent er ganske markant i et veldig konkurranseutsatt marked. Vi er sterkt imot at de skal få gjøre slike type oppkjøp, men nå får vi bare vente å se, sier Baumann.

- Ikke overraskende

Under en måned etter at Telenor overtok Talkmore for 135 millioner kroner, er integrasjonsprosessen stanset. Det tar Telenor med stoisk ro.

- Vi tar Konkurransetilsynets beslutning til etterretning. Dette er standard prosedyre og ikke overraskende for oss. Inntil Konkurransetilsynet gir sin godkjennelse, rører vi selvføeligelig ikke Talkmore, sier informasjonssjef Arild S. Johannessen.

Telenor vil oversende all mulig dokumentasjon som tilsynet etterspør i løpet av kort tid.

- Vi har en interesse av å få gjort dette så raskt som mulig, men det avhenger av tilsynets saksbehandlingstid. Vi forventer en avklaring i løpet av fjerde kvartal, sier Johannessen.

LES OGSÅ: Konkurransetilsynet bremser Telenor

Telefoner Og Telefoni