Scandic-hotellene utvider med TDC

Scandic-hotellene utvider med TDC

Scandic vil ha mer data- og telekommunikasjon fra TDC og tegner en toårsavtale verdt 100 millioner svenske kroner.

Samarbeidet inkluderer nå alle de nordiske landene i tillegg til Nederland, Belgia, Tyskland og Baltikum. Alle Scandics nordiske kontorer og hoteller omfattes dessuten av samme service- og supportavtale.

Avtalen løper over to år og har en samlet verdi på 100 millioner svenske kroner. Dette innbefatter all telefonitrafikk, samt service og support av alle hussentraler. Scandic utvider også datakommunikasjonsløsningen med trafikkprioritert IP VPN. Løsningen vil også inkludere nye hoteller i Nederland, Belgia, Tyskland og Baltikum.

Telefoner Og Telefoni