Svenskene vil dele Telia

Svenskene vil dele Telia

Svenske telemyndigheter ønsker å forandre loven slik at de tvinger Telia til å dele selskapet. Dette har skapt debatt i nabolandet.

Den svenske Post och telestyrelsen (PTS) vil at Telia skal legge fastnettet i et eget selskap. PTS foreslår en lovendring slik at dette blir mulig.

Telias konkurrenter jubler, men Telia er tverr og får støtte av det svenske konkurransetislynet.

PTS ønsker at Teliasonera legger fastnettet i en atskilt enhet i form av et aksjeselskap som har vantette skott til den øvrige virksomheten. Hvis selskapet ikke gjør dette frivillig skal en ny lov gi PTS muligheter til å tvinge frem en deling. Dette var forslaget som PTS leverte til den svenske regjeringen i går.

Meningen med en slik deling er å eliminere informasjonsovertaket Teliasonera har på sine konkurrenter, spesielt innen det PTS kaller flaskehalsprodukter, bitstrøm og LLUB. Grossistprodukter som dette skal ved en deling legges i et separat aksjeselskap som er uavhengig fra Teliasoneras ledelse, skriver Computer Sweden.

Konkurrenter som Telenor og Tele2 ønsker forslaget velkommen, mens Telia selv stritter i mot. Konkurransetilsynet er enig med Telia og mener at forslaget til PTS ikke bør lede frem til en lovendring. De er redde for at dette kan føre til en altfor langvarig og permanent regulering av markedet.

LES OGSÅ: Anders Igel får sparken