Tandberg ser deg

Tandberg ser deg

Ny Tandberg-server kombinerer videokonferanser med alle typer telefoner.

Tandbergs nye Video Communication Server inkluderer blant annet FindMe, en ny applikasjon som kan viderekoble anrop fra videokonferanse på skrivebordsenheten til tradisjonelle telefoner, ip- eller mobiltelefoner.

- Det interessante er at vi nå kan ringe personen, ikke enheten. I oppsettet kan du selv velge om videoverktøyet, jobbtelefonen og mobilen skal ringe samtidig eller om du skal settes over til hver enhet etter hverandre. Dette er ny funksjonalitet på video, sier teknologidirektør i Tandberg, Snorre Kjesbu.

Enheten har en sentralbordfunksjon og brannmurtraversering som i tillegg å støtte H.323-protokollen også støtter SIP, som blant annet sørger for at ip-samtaler med to eller flere deltakere kan settes opp og avsluttes. Sømløs kommunikasjon mellom SIP og H.323-endepunkter gjør at tradisjonell videotelefoni og ip-telefoni knyttes tettere sammen.

Video Communication Server har en amerikansk listepris på 17 000 dollar, og er i første rekke rettet mot eksisterende Tandberg-kunder som vil gå over til SIP, eller beskytte deres investering for en fremtidig overgang til SIP-protokollen.

- Folk flest er mest opptatt av endepunkter som ip- eller mobiltelefoner, og det er disse løsningene som gjør det mulig å bruke endepunktene til noe, påpeker Kjesbu.

Telefoner Og Telefoni