Teknotung ekspedisjon skal måle polisen

Teknotung ekspedisjon skal måle polisen

Pakningene de britiske polfarerne sleper med seg til Nordpolen er stappfulle av avansert elektronikk.

En britisk ekspedisjon skal i vinter gå til Nordpolen for å måle hvor tykk isen virkelig er. Pakningene polfarerne sleper med seg er stappfulle av avansert elektronikk.

Computerworld Norge er en av ekspedisjonens mediepartnere og vil følge isvandrerne tett og presentere mye materiale fra ferden og målingene forskerne gjør.

Det er den britiske polarfareren og miljøverneren Pen Hadow (45) som leder leder Vanco Arctic Survey. Ekspedisjonen er et vitenskapelig forsøk på mer nøyaktig forutse smeltehastigheten til nordpolen.

Hadow samarbeider med oseanografer og klimaforskere ved Universitetet i Cambridge og US Naval Postgraduate School. NASA, UK Met Office og ESA (European Space Agency).

Innsamlet data vil bli brukt til å revurdere eksisterende satellitt- og ubåtgenerert data slik at det kan gis mer konkrete tider for isens levetid.

Svømme og gå

Februar 2008 legger de på vei mot nordpolen. Laget består av Hadow, polarfareren Ann Daniels, og fotografen Martin Hartley. De tre vil foreta en 120-dagers, 2000 km kryssing av isen i temperaturer ned mot minus 50 °C. Forsøksgruppen vil starte i Point Barrow, Alaska. De drar med seg spesiallagde ”sledebåter” og vil til tider måtte svømme over åpne områder med vann på vei mot polen som forventes å nåes i juni neste år.

Her er ruten ekspedisjonen skal gå.

Hadow vil bruke en spesialutviklet impulsradar på fire kilo (redusert fra 100 kilo) som hans team har brukt to år på å utvikle. I tillegg vil det bli tatt daglige isprøver for å fastslå snø- og istykkelse. Eksperimentet vil gi over 10 millioner målinger, og for første gang vil målinger av både istykkelse og overliggende snøtykkelse bli målt. Dessuten skal den lite utforskede delen av sentral-Arktis studeres.

Underveis til polpunktet vil laget benytte topp moderne kommunikasjonsutstyr for å sende innhold med film, foto og vitenskapelig data – for første gang vil verden kunne følge en ekspedisjon direkte fra det dramatiske miljøet på nordpolen.

NESTE SIDE: Les mer om teknologien ekspedisjonen vil bruke.

Telefoner Og Telefoni