Telenor får kjøpe Talkmore

Telenor får kjøpe Talkmore

Konkurransetilsynet trosser Post- og teletilsynets anbefaling og gir Telenor grønt lys.

Telenor har lenge ønsket å kjøpe teleoperatøren Talkmore, men ble hindret da Netcom klaget oppkjøpet inn for Konkurransetilsynet. Tilsynet har nå behandlet saken siden slutten av juli, og kom med sitt vedtak i dag.

- I sluttbrukermarkedet har Konkurransetilsynet lagt særlig vekt på Telenors fallende markedsandeler over de siste årene, Talkmores beskjedne størrelse, det høye antall operatører i dette markedet, og synkende priser. I grossistmarkedet er det blant annet tatt hensyn til at Network Norway og Tele2 nylig har inngått et omfattende samarbeid om utbygging av et eget mobilnett, heter det i Konkurransetilsynets avgjørelse.

Konkurransetilsynet har dermed ikke lagt vekt på Post- og teletilsynets vurdering og anbefaling om å stanse Telenors kjøp av Talkmore.

LES OGSÅ: PT sier nei til Telenor

Telenor skal så raskt som mulig overta Talkmore og begynne å innlemme selskapet under Telenor-kappen. Men merkevaren beholdes, og alle ansatte får tilbud om videre jobb.

- Vi er glade for den avgjørelsen som Konkurransetilsynet nå endelig har fattet. Vi ser frem til å begynne arbeidet med å etablere oss i et lavprissegment, der vi tidligere ikke har vært særlig sterke, sier informasjonssjef Atle Nessum i Telenor til Computerworld.

Talkmores nærmere 60.000 kunder fordeler seg i dag mellom mobilnettene til Telenor og Netcom. Nessum kan ikke si nøyaktig når kunder i Netcoms nett vil være overført til Telenors nett.

Det lyktes ikke Computerworld å få tak i Netcom da saken ble skrevet.

LES OGSÅ: Konkurransetilsynet bremser Telenor

Telefoner Og Telefoni