Telenor-forskere må tenke kommersielt

Telenor-forskere må tenke kommersielt

Telenors forskere må finne seg i å bli målt mot de kommersielle resultatene forskningen gir, mener utviklingsdirektør Ingvald Fergestad.

Ifølge informasjonssjef Scott Engebrigtsen ønsker hverken styreleder i Telenor R&I, Jon Fredrik Baksaas, eller andre i Telenors konsernledelse å kommentere kritikken fra professor Nils Holte . Til tross for toppledelsen fikk en uke til å formulere et svar, blir Computerworld henvist til utviklingsdirektør Ingvald Fergestad.

LES OGSÅ: - Telenor forsker for lite

Ifølge Fergestad er det ingen grunn til å frykte at Telenor ikke er forberedt på mulige teknologiske paradigmeskifter.

- Telenor har meget god teknisk beredskap, både når det gjelder den videre utviklingen av kommunikasjonsteknologi og når det gjelder de forandringer som skjer med kommunikasjonsbransjen som følge av overgangen til ip. Denne kompetansen sitter først og fremst i R & I-miljøet, som har et langsiktig perspektiv på sitt arbeid. Vi snakker her om alt fra te til ti års sikt, skriver utviklingsdirektøren i en epost.

Han understreker at Telenor selvsagt vil gi forskerne armslag til teknisk forskning, og at forskningen kun lykkes dersom selskapet er villig til å ta risiko. Men vel så viktig er det å finne ut om og hvordan brukerne er villige til å betale for teknologien.

- Telenor driver ikke et institutt, men en virksomhet der også forskningen blir vurdert opp mot de kommersielle resultater den gir. Selv om det kan ta år før de kommer.

Markedet avgjør

Fergestad understreker at det viktigste for Telenor de siste årende har vært å sikre full økonomisk og finansiell kontroll. Men dette har ikke påvirket selskapets innovasjonsevne.

- Det er helt galt å si at økonomene har fått for stor makt i Telenor.

I stedet for å kommentere Holtes kritikk mot Telenors forskningsaktiviteter, peker utviklingsdirektør på at innovasjon handler om å kommersialisere nyvinninger.

- Det er ikke en innovasjon før den har lykkes i markedet, påpeker Fergestad.

Holtes kritikk mot nedskjæringene i forskningsavdelingen kommenteres med at det var rimelig at også denne delen av virksomheten måtte ta sin del av støyten ved kostnadskuttene. Dessuten ønsket Telenor å snu aktivitetene mot internett og ip. Samtidig ble teknologi prioritert ned.

- Vi måtte legge større vekt på å forske på marked og forretningsmodeller, bekrefter utviklingsdirektør Ingvald Fergestad.