Telenor saksøker Alfa

Telenor saksøker Alfa

Mistenker Alfa-gruppen for insidehandel ved kjøp av 9,5 prosent av VimpelCom.

Telenor tok onsdag ut søksmål ved en føderal distriktsdomstol i New York mot Alfa-gruppen og tilknyttede selskaper. Søksmålet omhandler flere brudd på amerikansk børslov i forbindelse med kjøpet av 9,5 prosent av den russiske mobiloperatøren VimpelCom mellom august 2006 og mai 2007, herunder minst to tilfeller av innsidehandel, melder Telenor.

Søksmålet, som er rettet mot Altimo, Eco Telecom, CTF Holdings, Crown Finance og Rightmarch er tatt ut i distriktsdomstolen i Southern District i New York.

Anklagen beskriver hvordan Alfa-gruppens styremedlemmer i VimpelCom, Alexey Reznikovich, Oleg Malis og Mikhail Fridman i to tilfeller mottok forhåndsinformasjon om VimpelCom's økonomiske resultater og foreslåtte utbytte, og deretter bevirket at Eco Telecom og andre berørte i Alfa-gruppen kjøpte VimpelCom ADS'er og aksjer i det åpne markedet før VimpelCom offentliggjorde denne informasjonen.

LES OGSÅ: Telenor tapte i Russland

Beskytter interesser

- Telenor har gått til dette skritt for å beskytte sine og øvrige aksjonærers rettigheter og interesser i VimpelCom, sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder av Telenors aktiviteter i Sentral- og Øst-Europa, i en pressemelding.

Telenor hevder i sin anklage at Alfa begikk flere brudd på amerikansk børslovgivning gjennom sine oppkjøp av VimpelCom-aksjer og ADSer fra august 2006, inkludert å gi gale, misvisende og ufullstendige opplysninger til det amerikanske børstilsynet SEC, bryte med amerikanske regler for tilbudsplikt og for å ha foretatt innsidehandel.

De som solgte VimpelCom-aksjer i denne perioden var ikke klar over Alfas intensjoner og handlet følgelig på basis av ufullstendig informasjon, sier Thygesen.

Telenor eier 29,9 prosent av de stemmeberettigede aksjene i VimpelCom.

LES OGSÅ: Den industrielle revolusjon