Telenor ut av Østerrike

Telenor ut av Østerrike

Telenor selger sin andel på 17,45 prosent i den østerrikske mobiloperatøren ONE GmbH.

Sammen med de øvrige eierne i ONE inngikk Telenor onsdag en avtale om å selge sine aksjer i det østerrikske mobilselskapet ONE til et konsortium bestående av France Telecom og Mid Europa Partners.

Den totale kjøpesummen for 100 prosent av aksjene i ONE beløper seg til ca. 1,4 milliarder euro på gjeldfri basis. Telenors aksjesalg forventes å gi en gevinst på ca. 111 millioner euro. Den totale salgssummen Telenor mottar for sin andel, inkludert tilbakebetaling av aksjonærlån, ligger på ca. 190 millioner euro, skriver selskapet i en pressemelding.

Avtalen om aksjesalget forventes å være undertegnet innen 28. juni 2007. Transaksjonen er avhengig av godkjenning fra regulatoriske myndigheter.

Telenor har hatt en 17,45 prosents eierandel i ONE siden 1997. Salget av ONE er i tråd med Telenors strategi om å enten opparbeide seg kontroll i, eller selge seg ut av, eksisterende minoritetsposter.

I den gjeldende eierstrukturen, og inntil oppkjøpet er sluttført, eies ONE av E.ON (50,10 prosent), Telenor (17,45 prosent), Orange (17,45 prosent) og TDC (15 prosent).

LES OGSÅ: Telenor vil ha mer nettbetaling

Telefoner Og Telefoni