Teleprisene synker

Teleprisene synker

De norske mobiloperatørene er tvunget til å redusere sine termineringspriser.

Tidligere har Telenor, Netcom og Tele2 operert med ulike termineringspriser, noe som har skapt skjev fordeling mellom operatørene. Etter at Post- og teletilsynet vedtok at disse ulikhetene skal forsvinne, vil nå termineringsprisene nærmere seg hverandre.

- Som tidligere lovet har vi besluttet å sette ned prisene for våre kunder i takt med endringene i den særnorske skjevreguleringen, sier Morten Karlsen Sørby, konserndirektør for Telenor i Norden.

Termineringspris er kort fortalt kostnaden ved å sette opp samtale til en annen operatør. Ifølge Telenor har Netcom krevd 91 øre i minuttet fra Telenor for samtaler, mens Telenor krevde 65 øre fra Netcom. Dette vil nå utjevnes, og fra i dag blir tallene henholdsvis 70 øre og 60 øre.

Netcom har påklaget Post- og teletilsynets vedtak om å likestille dem med Telenor, og avventer nå en avgjørelse.

Etter planen skal de to operatørene ha 50 øre hver i minuttpris 1. juli 2008.

Telenor hevder at mobilprisene blir redusert med 120 millioner kroner i året, som vil komme kundene til gode.

LES OGSÅ: Trege teleaktører melker markedet

Telefoner Og Telefoni