Teleselskaper må redusere prisene

Teleselskaper må redusere prisene

PT pålegger Get, Hafslund, TDC Song og Ventelo å redusere termineringsprisen

PT fastsetter ny regulering av Telenors samtrafikktjenester på fasttelefoniområdet og regulering av 12 andre tilbydere av terminering i fastnett. Post- og teletilsynet (PT) har utpekt Telenor ASA som tilbyder med sterk markedsstilling i markedene for originering, terminering og transitt i fastnett (marked 8-10).

Telenors samtrafikktilbud innen fasttelefoni vil fortsatt være underlagt en forholdsvis streng regulering, inkludert prisregulering.

Videre har PT utpekt totalt 12 andre tilbydere med sterk markedsstilling for terminering av trafikk i eget fastnett. Dette gjelder følgende tilbydere: Consorte AS, Equant Norway AS, MCI WorldCom AS, NetCom AS, NextGenTel AS, Priority Telecom Norway AS, SmartCall AS, TDC Song AS, Tele2 Norge AS, Telio AS, UPC Norge AS og Ventelo Norge AS.

Disse vil også bli underlagt regulering, men noe mildere enn Telenor.

De aktuelle markedene er relatert til samtrafikk mellom ulike tilbyderes nett. Samtrafikk er nødvendig for å sikre alle-til-alle-kommunikasjon. Reguleringen skal tilrettelegge for fortsatt økt konkurranse innen fasttelefoni, samtidig som den skal stimulere til videre fremvekst av bredbåndstelefoni.

LES OGSÅ: Mobilbruken opp 20 prosent

Samtrafikk

PT pålegger en regulering av Telenors samtrafikkpriser i form av et pristak. Maksimalprisen skal tilsvare dagens prisnivå på Telenors tilbud. Videre skal Telenors priser for tilknytningstjenester for samtrafikk, og eventuell samlokalisering som etterspørres som en del av samtrafikkproduktene, være kostnadsorienterte.

Telenor vil bli pålagt å føre kostnadsregnskap for samtrafikk i fastnett, samt krav om ikke-diskriminering og offentliggjøring av standardavtale for ulike typer samtrafikk.

Når det gjelder de øvrige tilbyderne av terminering i fastnett, skal disse ha ”rimelige” termineringspriser, og tilbyderne skal offentliggjøre sine priser.

Til sammen skal PT analysere og fatte vedtak om bruk av virkemidler innenfor 18 markeder på ekomområdet. PT har tidligere fattet vedtak i to markeder på mobilområdet og to markeder relatert til bredbånd.

LES OGSÅ: - Mms er dyrt og dårlig

Telefoner Og Telefoni