Venstre vil splitte Telenor

Venstre vil splitte Telenor

Ventstre mener Telenor har en altfor dominerende markedsposisjon i Norge.

Venstres landstyre mener tjenestedelen og den infrastrukturdelen av Telenor som aksess utgjør bør skilles i to separate selskaper og ber samferdselsministeren utrede mulighetene for et slikt skille.

Debatten om Telenors frakobling av nettsamarbeidet Norway Internet Exchange (NIX) har blant annet avslørt at Telenor har en alt for stor markedsposisjon i det norske bredbåndsnettet, skriver partiet i en pressemelding. Det er uheldig at en aktør både er en dominerende leverandør av innholdstjenester og eier av infrastrukturen, mener Venstre.

En slik dominerende stilling kan føre til at aktøren får mulighet til å vri nettrafikken fra konkurrerende innholdsleverandører over på egne tjenester eller til selskaper som er i stand til å betale for prioritert båndbredde. I verste fall kan en slik situasjon føre til at innholdet på internett vil gå fra å være fritt og uavhengig til å bli styrt av de største og dominerende aktørene innenfor infrastruktur og innhold.

I Sverige debatteres markedsdominansen til den gamle telemonopolisten TeliaSonera. 14.juni i år foreslo det svenske post- og teletilsynet at TeliaSoneras aksessnett ble skilt ut i et eget selskap. Telenor og de andre konkurrentene til TeliaSonera er svært begeistret for forslaget. Et slikt skille vil gi bedre konkurranse og bedre internettilbud.

Telenors posisjon i Norge er like dominerende som TeliaSoneras posisjon i Sverige. I følge Telenors årsrapport for 2006 kontrollerte selskapet ved utgangen av fjoråret hele 57 prosent av det norske bredbåndsmarkedet.

Venstre vil derfor skille ut aksessnettet i et eget selskap. Dette vil hindre at Telenor fortsatt får dominere hele verdikjeden på nettet. Venstre oppfordrer nå samferdselsministeren til å sette i gang en utredning med sikte på et slikt skille også i Norge.

LES OGSÅ: Trege teleaktører melker markedet

Telefoner Og Telefoni