Vil oppløse telemonopoler

Vil oppløse telemonopoler

EU-kommisjonær Viviane Reding (bildet) vil tvinge markedsdominerende gamle telemonopoler til å splitte nettverk og tjenester.

EU-kommisjonen er splittet om hvordan politikken på teleområdet skal utformes. En ny gjennomgåelse av EUs telereguleringer møter skarp kritikk. Det er Kommisjonens leder på it- og teleområdet, Viviane Reding, som møter motstand for sine synspunkter internt i Kommisjonen.

Reding vil øke presset for rettferdig konkurranse i markeder der de tidligere telemonopolene dominerer, ved å innføre som straffetiltak at nettverksvirksomhet kan skilles ut fra tjenestevirksomhet dersom ett selskap har for stor dominans.

Motstand i EU

Men forslaget har møtt markant motstand både i konkurranse- og industri-seksjonene i EU-kommisjonen. Det viser interne dokumenter som er sitert i avisen Financial Times. En slik funksjonell utskilling "er ikke bare overflødig, men også skadelig", hevder representanter for konkurranse- og industri-seksjonene i det interne dokumentet.

LES OGSÅ: Et svekket Microsoft

En slik regel vil ikke hindre de tidligere monpolene i å diskriminere konkurrenter som trenger deres nettverk, og den er skadelig fordi den kan motvirke investeringer i ultraraske bredbåndsnett, hevder kritikerne.

Reding får derimot støtte fra det London-baserte analyseselsapet Ovum.

Ifølge Ovum-analytiker Stefano Nicoletti er det lite produktivt å krangle om dette temaet internt i EU. Nicoletti hevder at at en funksjonell utskilling endrer spillereglene til fordel for forbrukerne. Men prosessen vil være enklere for en tidligere monopolist i et stort land enn i et lite land, mener analytikeren.

LES OGSÅ: USA klager på EU-toll

Faste kostnader som å etablere ny struktur og gjøre endringer i arbeidsstaben vil være tyngre i et lite marked med relativt få abonnenter, enn i et stort marked, hevder Nicoletti, som likevel er positiv til å innføre funksjons-utskilling som et felles-europeisk verktøy for markedsregulering.

- Sett under ett vil jeg si at det ville være bra for Kommisjonen å ha dette tilleggsverktøyet, men det betyr ikke at det er nødvendig å bruke det, sier Nicoletti til IDGs korrespondent i Brussel.

Som USA

Reding vil også opprette en egen EU-etat for å teleregulering, på linje med USAs føderale kommunikasjonskommisjon (Federal Communications Commission). Hun mener dette vil bidra til å sikre at alle de 27 EU-landene anvender de samme reglene. Myndigheten til de nasjonale reguleringsetatene varierer i dag veldig.

LES OGSÅ: EU avviser Microsoft-anken

Også dette forslaget møter kritikk fra seksjonene for industri og konkurranse, som blant annet advarer mot økt byråkrati og forvirring om beslutningsmyndighet.

Reding skal trolig legge fram EU-kommisjonens planer om en ny teleregulering i november. Deretter skal EU-parlamentet gjennomgå forlagene i opptil ett år før en endelig versjon bli utarbeidet.

Telefoner Og Telefoni