Telefoni er ikke nok

Telefoni er ikke nok

BARCELONA: Den spanske teleleverandøren Telefonica vil gå over fra tradisjonelt telefoni- og produktsalg til å tilby tjenester og løsninger sammen med store partnere.
BARCELONA: Norske teleoperatører kan ha noe å lære av Telefonica. Den spanske teleleverandøren har segmentert markedet, satt seg klare mål, innsett at tilbudet må tilpasses målgruppen og inngått allianser for å realisere målene.

En viktig samarbeidspartner er Intel på WI-FI og det fremtidige Wimax.

-- Vi ser for oss fire markeder, sier Julio Linares, administrerende direktør i Telefonica.

Det er salg av båndbredde til teleoperatører, standard løsninger for mindre og virkelig små bedrifter, spesialtilpassede tilbud til privat og offentlig virksomhet og enkle løsninger til privatkunder.

Millioner

-- Vi har tolv millioner privatkunder. Disse bruker i snitt 30 Euro i måneden. Vi må få de over fra tradisjonell telefoni til bruk av digitale hjemmetjenester. Det krever enkle produkter og lave priser, fortsetter Julio Linares.

I markedet for virkelig små til mellomstore bedrifter er det to millioner kunder i Spania. Disse omfatter alt fra småindustri, via butikker til profesjonelle i liberale yrker.

-- Dette er et vanskelig segment. I snitt bruker de 130 Euro i måneden. Vi må levere standard løsninger, fremhever Julio Linares.

Innen privat og offentlig virksomhet er det rundt 2.000 virksomheter i Spania som bruker rundt 80.000 Euro i måneden på kommunikasjonstjenester. For denne kundegruppen må det tilbys personlige løsninger. For kommunal forvaltning har lite til felles med en finansinstitusjon.

De som virkelig får det de vil ha, er teleoperatører som kjøper båndbredde. Denne kundegruppen bruker i Spania rundt en million Euro i måneden.

-- Den største utfordringen fremover er omsetningsvekst. Vi må forstå kundebehovene mye dypere. Det gjør at vi må lage forskjellige produkter sammen med partnere for hvert kundesegment, fremhever Julio Linares.

Tjenester og innhold

I Spania var åttitallet preget av teleutbygging, nittitallet av produkter, mens dette tiåret skal prøve å ta hensyn til kundene. Stikkord for teknologien var henholdsvis tilgang i åttiårene og transport på nittitallet.

-- På nittitallet hadde vi et nytt produkt hver dag. I løpet av ett år hadde introdusert 300 nye produkter. Det var helt 8crazy8, påpeker Julio Linares.

I dette tiåret skal tjenester og innhold stå i fokus. Derfor er samarbeidspartnere viktige for Telefonica. Det er kjente firmaer det satses på. Nevnes kan Citrix, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Mcafee, Microsoft, Philips og Sony.

Fortsatt er tilgang viktig. For Telefonica gjelder det å være gode på DSL-teknologi (Digital Subscriber Line), for rask tilgang på eksisterende telefonlinjer, aktiv bruk av fiber for nye utfordringer og trådløs overføring av alle slag like fra satellitt, via radiolink som LMDS (Local Multipoint Distribution Service), til mobiltelefoni.

-- Vi kan nå 92 prosent av abonnentene med ADSL. Det er bedre enn alle de store i Europa. Deutsche Telecom når 90 prosent, British Telecom 85 prosent. 66 prosent av kundene nås med optisk fiber. Vi har lagt 1,5 millioner kilometer til 26 viktige byer med 15.000 tilkoblinger, hevder Julio Linares.

Bredbånd

1,9 millioner abonnenter har ADSL fra Telefonica, 2,5 millioner totalt i Spania. Det betyr at 39 prosent av alle abonnenter har ADSL mot et snitt på 27 prosent i EU før utvidelsen.

På transport snakkes det ikke om teleteknologi, men datateknologi. Det er Ethernet og IP som transportmekanisme. Bredbåndtilkoblingen har hatt en kraftig påvirkning på nettverket.

-- 61 prosent av trafikken er IP. I 2006 vil 90 prosent være IP. Målet er 8Allways On Internet8 med fast pris, fremhever Julio Linares.

Derfor skal bredbåndstilbudet forbedres med WI-FI (Wireless Fidelity), i praksis 802.11b på 11 Mbit per sekund. Privatkundene skal tilbys en tjeneste for det digitale hjemmet som omfatter ADSL pluss en avansert hjemme-pc.

-- Det må skje en dyp transformering for å klare forretningsutfordringene. Vi skal gå fra en produktleverandør til en løsningsleverandør. Det krever betydelig omstilling. I fremtiden blir det viktig å dele fortjenesten med partnerne, avslutter Julio Linares.