Telegrossist tilbake på banen

Telegrossist tilbake på banen

Den kanadiske telegrossisten Teleglobe har valgt å komme tilbake til Norge etter å ha trukket seg ut av Norden i 2002.
-- Vi har akkurat begynt. Telenor er kunde og samarbeidspartner, men først og fremst samarbeidspartner, sier Mette Håkonsen, nordisk direktør for Teleglobe.

Teleglobe er et kanadisk selskap som lever av å selge transportkapasitet for data og telefoni på det internasjonale markedet. Ideen er å kjøpe opp kapasitet fra kabelprodusenter som Global Crossing, og selge den videre til teleleverandører og internettilbydere.

Med markedsproblemene de seneste årene hvor eksempelvis Global Crossing måtte refinansieres, valgte Teleglobe å trekke seg fra en rekke land i Europa.

Tilbake

-- Det er et begrenset marked i Norge. Vi har en kapasitet på 2,5 Gbit per sekund. Av denne har vi solgt noen hundre megabit, forklarer Mette Håkonsen.

Kun Spania og Storbritannia overlevde da Teleglobe trakk seg ut på grunn av markedsproblemene. Nå er Teleglobe på vei tilbake til en rekke land i Vest-Europa. Frankrike, Italia, Nederland, Norge og Tyskland er først på listen.

-- Våre kunder får tilgang til hele nettet til Teleglobe. Vi er veldig glade for at Teleglobe igjen valgte å satse på Norge, fremhever Mette Håkonsen.

For store norske virksomheter med internasjonal tilstedeværelse, kan derfor transportkapasiteten til Teleglobe være en interessant mulighet. For Teleglobe selger på produkt. Konkurransen er imidlertid hard, med over to hundre internasjonale leverandører.

-- Vi scorer godt med hensyn til pakketap og 8Round Trip Delay8. Vi er ikke store. Det er korte beslutningsveier. Vi er derfor fleksible med hensyn til å lage kundeløsninger, understreker Mette Håkonsen.

Alle som har sett satellittoverførte tv-intervjuer, har merket den lage ventetiden fra spørsmålet stilles til svaret kommer (Round Trip Delay). Pakketap gjelder IP-pakker som vil skape forstyrrelser.

Tilbud

Tilbudet omfatter telefoni (POT, Plain Old Telephony), IP-telefoni og kapasitet, i praksis IP-kapasitet.

Grunnlaget for IP-telefoni er oppkjøpet av ITXC som er den største leverandøren av IP-telefoni i USA.

-- Etter oppkjøpet er Teleglobe blitt en topp internasjonal 8Voice-operatør8, understreker Serge Fortin, vise styreformann i Teleglobe Canada.

Fra april vil deler av trafikken mellom USA og Europa bli transportert med IP versjon 6, mens dagens IP nærmest utelukkende benytter IP versjon 4. Det er London, Paris og Amsterdam som vil være tilkoblingspunkter. Ifølge Teleglobe har de tre kunder på IP versjon 6 (IPv6).

-- MPLS og IP versjon 6 gir utmerket QOS, fremhever Serge Fortin.

MPLS (Multi Protocol Layer Switching) skjer på lag 2,5 i ISO-modellen for datakommunikasjon. For det er leveringskvalitet (QOS, Quality of Service) på tjenesten kundene er opptatt av. Omkobling må derfor skje raskt.