-Telekom bør avskaffes

-Telekom bør avskaffes

MøllerGruppen utfordrer teleoperatørene med å utvikle egne teletjenester og tilby dem til andre.
Telenor og de andre teleoperatørene har fått konkurranse fra uventet hold. MøllerGruppen fikser sine egne teletjenester og tilbyr også løsningen til andre. Det handler om telefonering via internett og mobil, skriver Aftenposten.

- Det eneste vi trenger, er å leie kapasitet, det vil si kobber (tradisjonelle telekabler), fiber eller mobilnett. De tjenestene vi trenger i tillegg, ordner vi med selv. Jeg tror også en rekke andre større bedrifter vil gjøre det samme som oss, sier it-sjef Svenn Tore Feet i MøllerGruppen Logistikk.

Selskapet, som ellers er mest kjent som en stor distributør av biler, satser nå tungt på å bli en ny leverandør av tele- og datatjenester til mellomstore og store bedrifter. En rekke samarbeidspartnere og kunder er allerede telekunder hos MøllerGruppen. Feet regner med at selskapet vil ha en tele/dataomsetning på 30 millioner kroner neste år.

Feet er ikke snauere enn at han mener at telekom bør avskaffes.

- Vi trenger leverandører av transportkapasitet og applikasjoner. Men telekombegrepet har vi ikke noe bruk for, sa han på telebrukerforeningen Nortibs årlige treff på Sundvolden i går.