FOTO: PDPics/Pixabay

GRAVING: Det legges bredbånd rundt om i Norge, og der det ikke lønner seg kommersielt, kan staten steppe inn med geravepenger. FOTO: PDPics/Pixabay

126 millioner til 9.200 husstander

Nkom har tildelt midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9.200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

en tre fikk av Bare

og (Nkom) i I kommunikasjonsmyndighet Nasjonal fikk til søknader rangert hvor er Nkom ble utbygging tildeler støtte. fylkeskommunene, prosjekter inn og året Søknadene kommersielt lønnsomt av bygge endelig fylker. ut. er å behandling av innvilget år først er hos 102 områder bredbåndsmidler Det ikke tredje det 30 Nkom, bredbånd 15 fra forvalter etter

fra Det 24 og spredning gjelder i er enkelte når prosjektene. mellom beløp. de til millioner stor kroner fylkene Søknadsbeløpene antall varierer det søknader 300.000

om Gjennomsnittlig 200 i Nkom 126,5 til er lag har De ble ny kroner om søkt 465 år ny støtte. det 9 for kroner. hver eller ca. gir 13.600 millionene bredbåndsdekning. i millioner sammen fordeling, husstander Til bredbåndstilknytning forbedret tilskudd

Snittkostnad 36.300

prosjektene som for tilsvarer støtte er ca. på kr. 334 i prosent utgjør kroner får 36.300 en Den gjennomsnitt 37 totale totalkostnaden. pr. Støtteandelen kostnadsrammen av ca. Dette millioner tilknytning. gjennomsnittlig kr. totalkostnad ca.

500 godkjent til er støtte, og kroner godkjent både millioner offentlig statlig har ramme Bredbåndsstøtteordningen 2017. på og kommunal. Ordningen samlet for Ordningen en ESA for år, (EFTAs fire av er i med året øvre overvåkingsorgan).

fordeler for seg 2016 Tilskuddene slik: 

Fylke

beløp Søkt

Søknader

Innvilget

tilskudd Sum

Aust-Agder

7.150.000

6

2

1.990.000

Finnmark

22.436.070

17

3

1.349.170

Hedmark

35.051.450

10

3

7.692.450

Hordaland

25.113.800

5

1

6.800.000*)

Møte Romsdal og

30.993.000

7

1

4.750.000

Nordland

51.439.500

7

2

10.377.500

Nord-Trøndelag

81.159.750

16

4

16.015.000

Oppland

42.328.000

4

1

7.248.000

Rogaland

13.953.000

6

1

4.103.000

Sogn og Fjordane

40.044.000

3

2

30.249.000

 

tilgjengelig Søknadsbeløpet innenfor ramme *) er avkortet .

 

Kriterier for støtte

som utbygging, Kostnadseffektiv bærekraftig samfunnsmessige i kriterier. også og mangler vurdert Det Områder inn. medfinansiering, drift uten utfra et er høykapasitetsbredbånd. forbedring er bredbåndstilbud også tillagt mulig grunnleggende å til eksisterende størst av Søknadene lokal spiller faktorer, av områder betydningen seks tilbud støtte søke vekt. er

liten med i det 2016 Fra også av bredbåndsdekning. legges støtte vært på medfinansiering en søknader vekt og vektingen Det legges i utbygging. to mer ikke grunnleggende kostnadseffektiv 2016, på lokal som større årene. kriteriene om har har vekt for endring Samtidig sammenliknet noe områder de foregående

 

over Detaljert oversikt innvilgede søknader: 

RF-nr

Kommune/søknad

Tilskudd

Aust-Agder  

0098

(Froland/Vegårshei) Aust-Agder fylkeskommune

1.420.000

0059

(Grimstad/Froland) Aust-Agder fylkeskommune

570.000

Finnmark  

0063

Hammerfest kommune

525.000

0075

Billefjord Ytre Porsanger kommune,

374.170

0065

Nordkapp kommune

450.000

Hedmark  

0122

Stange kommune

5.392.450

0074

Trysil Vestby kommune,

300.000

0123

kommune, Slettås Trysil

2.000.000

Hordaland  

0025

Lindås kommune

6.800.000*)

Romsdal   og Møre

0016

Vanylven kommune

4.750.000

Nordland

 

 

0066

Sømna kommune

7.500.000

0117

Evenes kommune

2.877.500

Nord-Trøndelag  

0004

kommune, Halsan Levanger

1.830.000

0053

Stod-Breide kommune, Steinkjer

1.500.000

0008

Kystgruppen - kommune, A Vikna

11.68…

Telekom