FOTO: PDPics/Pixabay

GRAVING: Det legges bredbånd rundt om i Norge, og der det ikke lønner seg kommersielt, kan staten steppe inn med geravepenger. FOTO: PDPics/Pixabay

126 millioner til 9.200 husstander

Nkom har tildelt midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning.

Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9.200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

Bare en av tre fikk

Det er tredje året Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter og tildeler bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 102 søknader fra 15 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, er 30 prosjekter innvilget støtte.

Det er stor spredning mellom fylkene når det gjelder antall søknader og beløp. Søknadsbeløpene varierer fra 300.000 kroner til 24 millioner i de enkelte prosjektene.

Til sammen ble det søkt om 465 millioner kroner i støtte. De 126,5 millionene Nkom i år har til fordeling, gir om lag 9 200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er ca. 13.600 kroner.

Snittkostnad 36.300

Den totale kostnadsrammen for prosjektene som får støtte er ca. 334 millioner kr. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig totalkostnad på ca. kr. 36.300 kroner pr. tilknytning. Støtteandelen utgjør i gjennomsnitt ca. 37 prosent av totalkostnaden.

Bredbåndsstøtteordningen er godkjent av ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Ordningen har en øvre ramme på 500 millioner kroner i året for samlet offentlig støtte, både statlig og kommunal. Ordningen er godkjent for fire år, til og med 2017.

Tilskuddene for 2016 fordeler seg slik: 

Fylke

Søkt beløp

Søknader

Innvilget

Sum tilskudd

Aust-Agder

7.150.000

6

2

1.990.000

Finnmark

22.436.070

17

3

1.349.170

Hedmark

35.051.450

10

3

7.692.450

Hordaland

25.113.800

5

1

6.800.000*)

Møte og Romsdal

30.993.000

7

1

4.750.000

Nordland

51.439.500

7

2

10.377.500

Nord-Trøndelag

81.159.750

16

4

16.015.000

Oppland

42.328.000

4

1

7.248.000

Rogaland

13.953.000

6

1

4.103.000

Sogn og Fjordane

40.044.000

3

2

30.249.000

 

*) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme .

 

Kriterier for støtte

Søknadene er vurdert utfra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt. Kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, spiller også inn. Det er også mulig å søke støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Det har vært en liten endring i vektingen av kriteriene om støtte for 2016, sammenliknet med de to foregående årene. Fra 2016 legges mer vekt på søknader i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning. Samtidig legges det også noe større vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

 

Detaljert oversikt over innvilgede søknader: 

RF-nr

Kommune/søknad

Tilskudd

Aust-Agder  

0098

Aust-Agder fylkeskommune (Froland/Vegårshei)

1.420.000

0059

Aust-Agder fylkeskommune (Grimstad/Froland)

570.000

Finnmark  

0063

Hammerfest kommune

525.000

0075

Porsanger kommune, Ytre Billefjord

374.170

0065

Nordkapp kommune

450.000

Hedmark  

0122

Stange kommune

5.392.450

0074

Trysil kommune, Vestby

300.000

0123

Trysil kommune, Slettås

2.000.000

Hordaland  

0025

Lindås kommune

6.800.000*)

Møre og Romsdal  

0016

Vanylven kommune

4.750.000

Nordland

 

 

0066

Sømna kommune

7.500.000

0117

Evenes kommune

2.877.500

Nord-Trøndelag  

0004

Levanger kommune, Halsan

1.830.000

0053

Steinkjer kommune, Stod-Breide

1.500.000

0008

Vikna kommune, Kystgruppen - A

11.685.000

0105

Høylandet kommune

1.000.000

Oppland  

0096

Sør-Aurdal kommune, Valdres – søknad nr.1

7.248.000 

Rogaland  

0084

Vindafjord kommune

4.103.000

Sogn og Fjordane  

0001

Sogn og Fjordane fylkeskommune – søknad A

23.974.000

0069

Sogn og Fjordane fylkeskommune – søknad B

6.275.000

Sør-Trøndelag  

0023

Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.1

3.540.000

0112

Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.2

15.350.000

Telemark  

0048

Vinje kommune 

500.000

0051

Nissedal kommune

1.000.000

0116

Kviteseid kommune

300.000

0046

Bamble kommune

3.150.000

Troms  

0127

Harstad kommune

3.126.000

0045

Bardu kommune

3.900.000

Vest-Agder  

0056

Vest-Agder fylkeskommune (Hægebostad m.fl.)

2.385.000

0057

Vest-Agder fylkeskommune (Vennesla m.fl.)

1.905.000

*) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme

 

Støtteordningen for bredbånd vil bli evaluert i samarbeid med fylkeskommunene. Eventuelle midler for 2017 vil bli kjent ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2017.