FOTO: PDPics/Pixabay

GRAVING: Det legges bredbånd rundt om i Norge, og der det ikke lønner seg kommersielt, kan staten steppe inn med geravepenger. FOTO: PDPics/Pixabay

126 millioner til 9.200 husstander

Nkom har tildelt midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9.200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

en tre Bare fikk av

fra og I (Nkom) utbygging områder det først prosjekter endelig og år bygge lønnsomt forvalter ikke å inn fikk er 30 Nkom, Søknadene hos innvilget Nkom bredbånd støtte. behandling i etter året hvor kommersielt kommunikasjonsmyndighet fylkeskommunene, ut. tredje av Nasjonal er rangert er tildeler Det bredbåndsmidler 15 søknader til av 102 ble fylker.

er millioner de fylkene antall til stor og enkelte Det kroner 300.000 når mellom gjelder fra prosjektene. i 24 Søknadsbeløpene varierer spredning søknader det beløp.

465 ny til kroner. 9 tilskudd 126,5 gir er Til lag Nkom i 200 om sammen Gjennomsnittlig for fordeling, ble år ny ca. bredbåndsdekning. i eller søkt støtte. De bredbåndstilknytning kroner 13.600 hver millionene har husstander forbedret om det millioner

Snittkostnad 36.300

334 Dette totale en millioner kroner tilsvarer gjennomsnitt totalkostnaden. støtte på av som 36.300 prosent ca. pr. prosjektene tilknytning. er for utgjør Den Støtteandelen kostnadsrammen totalkostnad kr. gjennomsnittlig ca. i får ca. kr. 37

samlet 2017. kommunal. ESA offentlig Ordningen godkjent Bredbåndsstøtteordningen med Ordningen år, på millioner av 500 overvåkingsorgan). øvre året og en til i ramme fire (EFTAs støtte, for kroner godkjent for er både er har og statlig

slik:  2016 for Tilskuddene seg fordeler

Fylke

Søkt beløp

Søknader

Innvilget

Sum tilskudd

Aust-Agder

7.150.000

6

2

1.990.000

Finnmark

22.436.070

17

3

1.349.170

Hedmark

35.051.450

10

3

7.692.450

Hordaland

25.113.800

5

1

6.800.000*)

Møte og Romsdal

30.993.000

7

1

4.750.000

Nordland

51.439.500

7

2

10.377.500

Nord-Trøndelag

81.159.750

16

4

16.015.000

Oppland

42.328.000

4

1

7.248.000

Rogaland

13.953.000

6

1

4.103.000

og Sogn Fjordane

40.044.000

3

2

30.249.000

 

Søknadsbeløpet *) er ramme . avkortet innenfor tilgjengelig

 

Kriterier for støtte

seks drift kriterier. Det mangler å tilbud er støtte faktorer, i spiller høykapasitetsbredbånd. også vurdert til Søknadene forbedring et bærekraftig tillagt eksisterende vekt. bredbåndstilbud lokal uten utfra utbygging, områder inn. og er mulig av søke av som Områder Kostnadseffektiv samfunnsmessige størst grunnleggende medfinansiering, er betydningen også

vært støtte Det utbygging. 2016 med årene. ikke medfinansiering søknader bredbåndsdekning. på en 2016, Fra i har noe det grunnleggende legges har områder legges lokal av vekt to også kostnadseffektiv Samtidig og de vekt om i vektingen kriteriene på som mer større liten endring foregående for sammenliknet

 

innvilgede oversikt over søknader:  Detaljert

RF-nr

Kommune/søknad

Tilskudd

Aust-Agder  

0098

fylkeskommune (Froland/Vegårshei) Aust-Agder

1.420.000

0059

(Grimstad/Froland) fylkeskommune Aust-Agder

570.000

Finnmark  

0063

Hammerfest kommune

525.000

0075

Billefjord kommune, Ytre Porsanger

374.170

0065

kommune Nordkapp

450.000

Hedmark  

0122

kommune Stange

5.392.450

0074

Trysil Vestby kommune,

300.000

0123

kommune, Slettås Trysil

2.000.000

Hordaland  

0025

Lindås kommune

6.800.000*)

Møre og Romsdal  

0016

kommune Vanylven

4.750.000

Nordland

 

 

0066

kommune Sømna

7.500.000

0117

kommune Evenes

2.877.500

Nord-Trøndelag  

0004

Halsan kommune, Levanger

1.830.000

0053

Stod-Breide kommune, Steinkjer

1.500.000

0008

Vikna kommune, A - Kystgruppen

11.68…

Telekom