FOTO: PDPics/Pixabay

GRAVING: Det legges bredbånd rundt om i Norge, og der det ikke lønner seg kommersielt, kan staten steppe inn med geravepenger. FOTO: PDPics/Pixabay

126 millioner til 9.200 husstander

Nkom har tildelt midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9.200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

fikk en tre Bare av

Søknadene bredbåndsmidler av behandling å år søknader 15 fylker. ikke etter til forvalter lønnsomt ut. ble fylkeskommunene, kommersielt inn 102 Nkom, bredbånd er i det Nkom er Nasjonal 30 innvilget hvor er støtte. områder bygge av rangert og hos I året endelig kommunikasjonsmyndighet fikk tredje (Nkom) Det og utbygging tildeler fra først prosjekter

fra Det spredning millioner når er stor de varierer prosjektene. i søknader enkelte 24 til mellom antall Søknadsbeløpene kroner fylkene 300.000 det og gjelder beløp.

søkt i De er 465 kroner har 200 9 om sammen millionene 126,5 kroner. fordeling, for Gjennomsnittlig ca. forbedret tilskudd gir til støtte. bredbåndsdekning. eller det Til ble bredbåndstilknytning ny husstander millioner om ny 13.600 hver i år lag Nkom

36.300 Snittkostnad

tilsvarer for pr. en ca. utgjør totale prosent kostnadsrammen Den kr. kroner 334 i totalkostnaden. ca. prosjektene får ca. 36.300 Dette millioner Støtteandelen støtte kr. gjennomsnittlig som av på 37 tilknytning. er totalkostnad gjennomsnitt

for og godkjent av ESA Bredbåndsstøtteordningen støtte, Ordningen overvåkingsorgan). øvre 2017. og (EFTAs i Ordningen både er en til kommunal. kroner er fire med år, året offentlig statlig for godkjent samlet 500 har på millioner ramme

Tilskuddene slik:  seg fordeler 2016 for

Fylke

Søkt beløp

Søknader

Innvilget

Sum tilskudd

Aust-Agder

7.150.000

6

2

1.990.000

Finnmark

22.436.070

17

3

1.349.170

Hedmark

35.051.450

10

3

7.692.450

Hordaland

25.113.800

5

1

6.800.000*)

Romsdal Møte og

30.993.000

7

1

4.750.000

Nordland

51.439.500

7

2

10.377.500

Nord-Trøndelag

81.159.750

16

4

16.015.000

Oppland

42.328.000

4

1

7.248.000

Rogaland

13.953.000

6

1

4.103.000

og Sogn Fjordane

40.044.000

3

2

30.249.000

 

tilgjengelig avkortet *) ramme er Søknadsbeløpet . innenfor

 

for Kriterier støtte

spiller uten søke et høykapasitetsbredbånd. til Søknadene Kostnadseffektiv tillagt forbedring størst lokal drift samfunnsmessige vekt. grunnleggende Det områder eksisterende faktorer, utfra støtte betydningen er seks kriterier. medfinansiering, som inn. tilbud er også mangler i mulig bredbåndstilbud av vurdert også er Områder utbygging, å og av bærekraftig

de kostnadseffektiv med Samtidig en også og årene. det har i Fra lokal sammenliknet ikke 2016 i av grunnleggende Det endring om bredbåndsdekning. utbygging. søknader foregående som vært legges liten større to for støtte mer noe områder 2016, har legges vekt på på kriteriene medfinansiering vektingen vekt

 

Detaljert over oversikt innvilgede søknader: 

RF-nr

Kommune/søknad

Tilskudd

Aust-Agder  

0098

(Froland/Vegårshei) Aust-Agder fylkeskommune

1.420.000

0059

Aust-Agder (Grimstad/Froland) fylkeskommune

570.000

Finnmark  

0063

Hammerfest kommune

525.000

0075

Porsanger Ytre Billefjord kommune,

374.170

0065

kommune Nordkapp

450.000

Hedmark  

0122

Stange kommune

5.392.450

0074

Trysil kommune, Vestby

300.000

0123

Slettås Trysil kommune,

2.000.000

Hordaland  

0025

Lindås kommune

6.800.000*)

Møre Romsdal   og

0016

Vanylven kommune

4.750.000

Nordland

 

 

0066

Sømna kommune

7.500.000

0117

Evenes kommune

2.877.500

Nord-Trøndelag  

0004

kommune, Levanger Halsan

1.830.000

0053

Steinkjer Stod-Breide kommune,

1.500.000

0008

- kommune, Kystgruppen A Vikna

11.68…