FOTO: PDPics/Pixabay

GRAVING: Det legges bredbånd rundt om i Norge, og der det ikke lønner seg kommersielt, kan staten steppe inn med geravepenger. FOTO: PDPics/Pixabay

126 millioner til 9.200 husstander

Nkom har tildelt midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9.200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

fikk tre av Bare en

inn av ble behandling Nkom, det områder hos 15 fra år søknader tildeler Nasjonal er til utbygging er Nkom I Søknadene i ikke året av endelig rangert kommersielt ut. og (Nkom) innvilget forvalter bredbåndsmidler støtte. 102 30 lønnsomt prosjekter fikk først fylkeskommunene, er Det tredje kommunikasjonsmyndighet hvor etter bygge bredbånd og å fylker.

søknader mellom varierer Det beløp. og fra er 24 det fylkene Søknadsbeløpene enkelte millioner når i kroner stor gjelder til prosjektene. de spredning antall 300.000

gir i De millionene 13.600 husstander 9 i millioner ble sammen til er støtte. ny lag bredbåndsdekning. har 200 126,5 forbedret søkt om Til ca. hver kroner ny Gjennomsnittlig 465 fordeling, kroner. bredbåndstilknytning for om år eller det tilskudd Nkom

Snittkostnad 36.300

ca. Dette totale er pr. tilknytning. 334 gjennomsnittlig prosjektene ca. 37 kr. Den totalkostnad kr. totalkostnaden. tilsvarer av Støtteandelen 36.300 kroner i ca. millioner prosent som får kostnadsrammen gjennomsnitt på for en utgjør støtte

ramme statlig fire og Ordningen samlet med godkjent og til en 2017. i offentlig kroner øvre millioner har på er året kommunal. støtte, ESA er (EFTAs for Ordningen overvåkingsorgan). både Bredbåndsstøtteordningen 500 godkjent for år, av

slik:  seg Tilskuddene fordeler 2016 for

Fylke

beløp Søkt

Søknader

Innvilget

Sum tilskudd

Aust-Agder

7.150.000

6

2

1.990.000

Finnmark

22.436.070

17

3

1.349.170

Hedmark

35.051.450

10

3

7.692.450

Hordaland

25.113.800

5

1

6.800.000*)

og Romsdal Møte

30.993.000

7

1

4.750.000

Nordland

51.439.500

7

2

10.377.500

Nord-Trøndelag

81.159.750

16

4

16.015.000

Oppland

42.328.000

4

1

7.248.000

Rogaland

13.953.000

6

1

4.103.000

og Fjordane Sogn

40.044.000

3

2

30.249.000

 

ramme tilgjengelig innenfor Søknadsbeløpet avkortet er *) .

 

Kriterier for støtte

er også kriterier. betydningen vekt. samfunnsmessige i også uten utfra høykapasitetsbredbånd. Kostnadseffektiv bredbåndstilbud inn. forbedring av tilbud Områder seks medfinansiering, mulig å søke som størst drift faktorer, et Det eksisterende vurdert lokal områder bærekraftig Søknadene spiller er tillagt mangler støtte av er og grunnleggende til utbygging,

på det mer Det sammenliknet kriteriene i noe som i en foregående vekt vektingen medfinansiering søknader 2016 2016, har endring årene. og to bredbåndsdekning. kostnadseffektiv lokal utbygging. på har Samtidig liten ikke for grunnleggende med også vært Fra de av områder legges støtte vekt om større legges

 

innvilgede over søknader:  oversikt Detaljert

RF-nr

Kommune/søknad

Tilskudd

Aust-Agder  

0098

(Froland/Vegårshei) Aust-Agder fylkeskommune

1.420.000

0059

(Grimstad/Froland) Aust-Agder fylkeskommune

570.000

Finnmark  

0063

Hammerfest kommune

525.000

0075

Porsanger Ytre Billefjord kommune,

374.170

0065

Nordkapp kommune

450.000

Hedmark  

0122

kommune Stange

5.392.450

0074

Trysil kommune, Vestby

300.000

0123

kommune, Trysil Slettås

2.000.000

Hordaland  

0025

Lindås kommune

6.800.000*)

og Romsdal   Møre

0016

Vanylven kommune

4.750.000

Nordland

 

 

0066

Sømna kommune

7.500.000

0117

kommune Evenes

2.877.500

Nord-Trøndelag  

0004

Halsan kommune, Levanger

1.830.000

0053

Stod-Breide Steinkjer kommune,

1.500.000

0008

Kystgruppen A Vikna kommune, -

11.68…

Telekom