FOTO: PDPics/Pixabay

GRAVING: Det legges bredbånd rundt om i Norge, og der det ikke lønner seg kommersielt, kan staten steppe inn med geravepenger. FOTO: PDPics/Pixabay

126 millioner til 9.200 husstander

Nkom har tildelt midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9.200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

tre av en fikk Bare

fylkeskommunene, lønnsomt bredbånd først ut. og er Nkom, Det til året I innvilget fra (Nkom) er ikke hos 30 tredje forvalter det Søknadene etter behandling støtte. søknader av tildeler områder i ble av kommunikasjonsmyndighet bredbåndsmidler rangert bygge år Nasjonal er fylker. endelig utbygging kommersielt inn og 102 15 prosjekter hvor fikk å Nkom

varierer er gjelder kroner det Det millioner spredning beløp. fra fylkene til mellom enkelte søknader i 300.000 stor og prosjektene. 24 de når antall Søknadsbeløpene

år i 126,5 om millionene 200 gir det ny bredbåndsdekning. hver til har er bredbåndstilknytning millioner kroner. lag 9 Gjennomsnittlig forbedret 13.600 husstander ca. eller 465 om Til ny tilskudd støtte. kroner ble for De Nkom søkt sammen i fordeling,

36.300 Snittkostnad

støtte får prosent i gjennomsnittlig kroner Dette tilknytning. 36.300 på Støtteandelen totalkostnad totalkostnaden. gjennomsnitt av 334 som ca. er for Den ca. kr. kr. pr. totale 37 tilsvarer utgjør prosjektene kostnadsrammen millioner ca. en

Bredbåndsstøtteordningen statlig både Ordningen millioner fire for kroner har og kommunal. med år, overvåkingsorgan). året ramme er øvre på og er godkjent for Ordningen godkjent (EFTAs en ESA offentlig til av støtte, samlet 500 2017. i

seg for fordeler Tilskuddene 2016 slik: 

Fylke

Søkt beløp

Søknader

Innvilget

tilskudd Sum

Aust-Agder

7.150.000

6

2

1.990.000

Finnmark

22.436.070

17

3

1.349.170

Hedmark

35.051.450

10

3

7.692.450

Hordaland

25.113.800

5

1

6.800.000*)

Møte Romsdal og

30.993.000

7

1

4.750.000

Nordland

51.439.500

7

2

10.377.500

Nord-Trøndelag

81.159.750

16

4

16.015.000

Oppland

42.328.000

4

1

7.248.000

Rogaland

13.953.000

6

1

4.103.000

Fjordane Sogn og

40.044.000

3

2

30.249.000

 

Søknadsbeløpet tilgjengelig er . *) avkortet ramme innenfor

 

for støtte Kriterier

og støtte også vekt. uten høykapasitetsbredbånd. mulig vurdert Kostnadseffektiv størst er søke betydningen som Søknadene av spiller av drift utfra er er å til seks grunnleggende Det forbedring bredbåndstilbud kriterier. eksisterende Områder også i tillagt tilbud lokal utbygging, bærekraftig et inn. medfinansiering, samfunnsmessige områder faktorer, mangler

Det større vekt Samtidig det vekt på mer i de kostnadseffektiv grunnleggende legges 2016 noe foregående om for lokal endring områder vært medfinansiering vektingen søknader med har på i også en to har sammenliknet årene. av 2016, og bredbåndsdekning. støtte utbygging. kriteriene Fra legges som liten ikke

 

søknader:  oversikt innvilgede over Detaljert

RF-nr

Kommune/søknad

Tilskudd

Aust-Agder  

0098

(Froland/Vegårshei) Aust-Agder fylkeskommune

1.420.000

0059

Aust-Agder (Grimstad/Froland) fylkeskommune

570.000

Finnmark  

0063

Hammerfest kommune

525.000

0075

Billefjord Porsanger Ytre kommune,

374.170

0065

Nordkapp kommune

450.000

Hedmark  

0122

kommune Stange

5.392.450

0074

Vestby Trysil kommune,

300.000

0123

kommune, Slettås Trysil

2.000.000

Hordaland  

0025

Lindås kommune

6.800.000*)

Møre Romsdal   og

0016

Vanylven kommune

4.750.000

Nordland

 

 

0066

Sømna kommune

7.500.000

0117

Evenes kommune

2.877.500

Nord-Trøndelag  

0004

Halsan kommune, Levanger

1.830.000

0053

Steinkjer Stod-Breide kommune,

1.500.000

0008

A Kystgruppen kommune, - Vikna

11.68…