138,5 millioner i bredbånd-tilskudd

UTBYGGING: Mer penger til ikt i statsbudsjettet, inkludert utbygging av bredbånd. Foto: Telenor

138,5 millioner i bredbånd-tilskudd

I budsjettforliket som ble inngått lørdag kveld fikk støttepartiene plusset på 45 millioner kroner i tilskudd til bredbånd.

Neste års bevilgning blir da 138,5 millioner kroner mot 126,5 million er kroner i år og 160 millioner kroner i 2015. I det store bildet blir dermed tilskuddet på fortsatt lavt nivå. Erfaringsmessig kan et tilskudd på 138,5 millioner kroner utløse ca. 10.000 nye bredbåndtilknytninger i distriktene. Bare 23 prosent i spredt bebygde områder har tilgang på fullverdig 100 Mbps høyhastighets bredbånd.

Arbeiderpartiet foreslo i fjor 150 millioner i tilskudd og har i sitt alternative budsjett for neste år foreslått 200 millioner kroner. Men ettersom regjeringen og støttepartiene nå ble enige om budsjettet i tolvte time, er det deres forslag som blir vedtatt i behandlingen av budsjettet i Stortinget.

For øvrig  vil det komme midler til 500 nye studieplasser innen ikt og ti millioner mer til ikt-undervisning i grunnskolen. Det plusses på 200 millioner kroner til regionale utviklingsmidler som kanskje kan komme i betraktning ved bredbåndsprosjekter.

- Nasjonalt Breibandråd mener det er behov for økning i årlig bredbåndstilskudd fremover,  dersom vi skal lykkes med satsing innenfor velferds- og mestringsteknologi og offentlige digitale tjenester. Dette er også nødvendig for å legge til rette for viktig omstilling og utvikling i næringslivet rundt om i landet. Vi setter stor pris på at støttepartiene nok en gang har fått til en økning av bredbåndstilskuddet, sammenlignet med forslaget fra regjeringen, sier lederen Kjell Pedersen-Rise.

Telekom