Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen. FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

LYS I MØRKET: - Når tunnelene er stengt, benytter vi anledningen til å bygge ut 4G-dekning. Totalt er det snakk om over 50 tunneler. Så mange har vi aldri bygd ut i på ett år, forteller Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen. FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

21 tunneler med 4G-fart

Statens Vegvesen og mobiloperatørene samarbeider tett om å forbedre dekning i norske tunneler. 21 er allerede klare med 4G-fart i år, og en rekke av landets tunneler skal videre oppgraderes i det som blir tidenes dekningsløft i tunneler.

Statens Vegvesen skal oppgradere om lag 200 tunneler de neste årene for å møte krav om tunnelsikkerhet. I denne forbindelse stenges de i tur og orden.

Dekning i 500 tunneler

I fjor oppgraderte Telenor til sammenligning 26 tunneler. Utbyggingsprosjektet er et samarbeid med Statens Vegvesen, og i en del tilfeller også andre mobiloperatører.

– Vi vet at god mobildekning er særlig viktig for pendlere for å kunne arbeide til og fra jobb, så vi håper dette kan berike pendlertilværelsen på buss og i bil. 4G gjør det mulig å ha kontor på farten, eller la barna surfe på nett i baksetet. Samtidig kommer det alle andre reisende til gode, sier Amundsen.

Det finnes rundt 1.100 vegtunneler i Norge med en samlet lengde på over 1.100 km. Cirka 500 av disse har nå full mobildekning.

Tryggere

– Det er trygghet i at redningsmannskap og bilister kan kommunisere både via radio, nødtelefoner og mobiltelefoner, sier sjefingeniør Arild Petter Søvik i Vegdirektoratet.

Mange tunneler har kameraovervåking og nødtelefoner. Med nødtelefonene kommer du i direkte kontakt med vegtrafikksentralen, sier sjefingeniør Søvik.

Nødnettet som redningsetatene bruker til å kommunisere med hverandre, er installert i 300 tunneler. Radiodekning med DAB er snart bygd ut i de samme tunnelene.

– Vi råder bilistene til å bruke nødtelefonene som måtte være innenfor rekkevidde. Hvis du bruker mobiltelefonen, så søk hjelp via nødnumrene 110 brann, 112 politi, 113 ambulanse, eller 175 til vegtrafikksentralen i en kritisk situasjon, sier Søvik.

Hvis du har motorstopp i tunnel, ta kontakt med vegtrafikksentralen, som kan stenge tunnelen, stenge kjørefelt og eventuelt sende servicebil.

Ny standard

Arbeidet med å utvide mobildekningen i tunnelene er allerede godt i gang. 21 tunneler er ferdig oppgradert, og over det dobbelte vil bli klare i løpet av året. Nært forestående er for eksempel oppgradering av trafikktunge tunneler som Vålerengatunnelen, Svartdalstunnelen og Blåkolltunnelen. Ytterligere 70 tunneler vil bli utstyrt med 4G i løpet av 2017.

– Mobiloperatørene samarbeider godt med Statens Vegvesen og vi bygger ut på de største og mest trafikkerte veiene i Norge. Årlig bygges det 20-30 km nye tunneler. I nye tunneler vil vi fra nå av som hovedregel være på plass og bygge 4G, forklarer Amundsen.

Her er en oversikt over de ferdigstilte tunnelene:

Tunnel

Kommune

Fylke

Smestadtunnelen

Oslo

Oslo

Saltnestunnelen (vest)

Saltdal

Nordland

Knappetunnelen

Bergen

Hordaland

Geiteryggtunnelen

Hol

Buskerud

Tyssetunnelen

Samnanger

Hordaland

Hopstunnelen 

Bergen

Hordaland

Nestuntunnelen

Bergen

Hordaland

Oslofjordtunnelen

Ås

Akershus

Lørentunnelen

Oslo

Oslo

Morstuatunnelen (tog)

Stange

Hedmark

Storvikatunnelen

Alta

Finnmark

Onstadtunnelen

Aurland

Sogn og Fjordane

Lærdalstunnelen

Aurland

Sogn og Fjordane

Kjenestunnelen

Vaksdal

Hordaland

Granfosstunnelen

Oslo

Oslo

Bogetunnelen

Vaksdal

Hordaland

Fløyfjellstunnelen

Bergen

Hordaland

Brynneslandtunnelen

Eigersund

Rogaland

Smiehagen tunnel (sør)

Frogn

Akershus

Damsgårdtunnelen

Bergen

Hordaland

Kleppetunnelen

Klepp

Rogaland

 

 

 

 

Løft på tog

Telenor utbedrer også dekningen i enkelte tog-tunneler. Nylig ble Oslotunnelen mellom Skøyen og Oslo Sentralstasjon tilrettelagt for 4G.

I samarbeid med Jernbaneverket og NSB jobber Telenor med å få 4G-dekning i alle tunneler på både Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Telekom