29 prosent uten fast bredbånd

29 prosent uten fast bredbånd

Men stadig flere nordmenn får bredbånd og hastighetene øker.

Ved utgangen av 2009 var det 1.671.000 husstander i Norge med fast bredbånd, en økning på 83.000 abonnementer mot fjerde kvartal i 2008, ifølge Statistisk Sentrabyrå.

Dette utgjør en stigning på en prosent mot forrige kvartal, og fem prosents økning sammenliknet med første kvartal i 2008, ifølge rapporten.

71 prosent dekning

Totalt har 71 prosent av landets husstander nå fast bredbåndstilknytning, og gjennomsnittshastigheten har steget fra 5,7 til 5,9 Mbit/s.

Andelen private abonnenter som har en hastighet på over 8 Mbit/s stiger raskest. Den er nå på 23 prosent– opp to prosent mot kvartalet før, ifølge rapporten.

Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus har størst bredbåndsdekning, her har 75 prosent av husstandene fast bredbånd. Finnmark har lavest dekning.

Bykle på topp

Aller høyest dekning har imidlertid Bykle kommune, som står oppført med bredbåndsdekning på 109,7 prosent.

Tallene inkluderer ikke mobilt bredbånd, som ifølge Post- og teletilsynet utgjorde omtrent 500 000 abonnnementer ved årsskiftet.

Les om:

Telekom