300 Mbps på DSL

300 Mbps på DSL

Kan gi nye kommersielle muligheter for operatørene.

Alcatel-Lucents forskningsavdeling Bell Labs har demonstrert overføringshastigheter på opptil 300 megabit per sekund over tradisjonell kobberkabling for telefoni på en avstand av 400 meter.

Kalt «DSL Phantom Mode» går teknikken ut på å etablere en virtuell kanal på kobberkabelen og å bruke vektorisering til å fjerne støy i tillegg til å bruke alle tilgjengelige linjer som ett medium.

Med disse hastighetene kan operatører trekke ytterligere veksler på eksisterende kobberkabling, og tilfredsstille triple-play kapasitets- og brukerkrav i flere år framover, hevder selskapet.

Videre forskning pågår for å forbedre utbyggingsmodeller og spesifisere en serie av kundeinstallerte produkter som vil være kompatible med DSL Phantom mode-teknologien.

Nylig annonserte Alcatel-Lucent at selskapet har levert sin 200 000 000 DSL-linje, og leverer aksessteknologi til en av tre kablede bredbåndskunder på verdensbasis.

Les om:

Telekom