RYDDER OPP: Når Berit Svendsen rydder i skapene gjør det stor utslag i mobilstatistikken.

RYDDER OPP: Når Berit Svendsen rydder i skapene gjør det stor utslag i mobilstatistikken.

301.000 færre mobilabonnement

På papiret tapte Telenor 34.000 mobilabonnenter i første kvartal i tillegg til 55.000 i fjor. Det reelle tallet er 7.000 færre siste kvartalet. Resten er århundrets skaprydding.

Telenor har i løpet av 2015 fått 55.000 færre mobilabonnement og Teliasonera i Norge 174.000 færre etter at Tele2 var talt inn. I første kvartal i 2016 har de to tilsammen mistet 72.000 abonnement. Samlet over fem kvartaler hele 301.000 abonnement.

Passive datakort

Telenor oppgir at det er uhyre mange mer eller mindre passive datakort som har ligget i hyller og skap delvis ubrukt. Mange knyttet til modemer for mobilt bredbånd. I tillegg foregår det både hos Telenor og Telia en bevisst overgang fra kontantkort til post-betalte abonnement.

Ingen vet hvem som øker

Det er bare ett stort problem med den skapryddingen og rapporteringen som nå skjer. Den gir ikke noe korrekt bilde av markedsutviklingen og konkurransen. Det som er åpenbart er at begge de to dominerende operatørene tidligere har operert med for høye tall – mange sovende tvillingkort og datakort er talt med fram til nå. Sannsynligvis årsaken til at Nkoms Torstein Olsen med forundring måtte konstatere nedgang i antall mobilabonnement første halvår i fjor. Etter den tid har nedgangen fortsatt og økt.

Det er utelukket at Ice skulle ha hatt en vekst i den størrelsesorden. Tilsynelatende skulle det altså blitt en enorm tilbakegang i antall mobilkunder i Norge også dette kvartalet. Etter som befolkningen øker og stadig flere eldre og unge tar i bruk mobilen, skulle vi tro at det ble flere. Og det er vel også sannsynlig. Vi leser kvartalsrapporter og Nkom-tall med stor flid. Men vi aner ikke hvilke mobiloperatører som har vekst eller tilbakegang det siste året. At antall abonnement før har vært rapportert kunstig høye er åpenbart. Når vi får pålitelige tall vet ingen. Det kan jo være flere skap som må ryddes. Trolig er det fortsatt passive kort i statistikken?

Telekom