7 av 10 kan få fiber, sjø

7 av 10 kan få fiber, sjø

40.000 av 57.000 husstander i Nord-Trøndelag kan få høyastighets bredbånd.

Det er ikke noe spredt bebodd fylke som kan vise til en slik bredbåndsdekning som Nord-Trøndelag. Dekningen på tilbud er hele 70 prosent.

30 bygdeprosjekter

- Vi har pr i dag bygd ut litt i underkant av 30 bygdefiberprosjekter i Nord-Trøndelag, og over 5000 kunder har nå gleden av å ha fiberbasert bredbånd og innholdstjenester fra Altibox i denne målgruppen. I tillegg er vi kjent med like mange prosjekter i ikke kommersielle områder hvor initiativrike kunder ønsker seg ett tilsvarende tilbud fra oss. Nå er det Post og teletilsynet som har fått ansvaret for å beslutte hvilke prosjekter som skal få støtte videre fremover, og vi avventer med spenning på hvordan dette vil slå ut for Nord-Trøndelag, sier lederen for NTEs bredbåndsavdeling, Svein Olav Munkeby.

Fortsatt vekst

Ved årsskiftet hadde NTE 31.126 kunder oppkoplet. Ved halvårsskiftet 2014 har tallet økt til 33.000 og selskapet forventer å nå 5000 i vekst i år. I toppåret 2012 var veksten 8376 – i fjor vel 5000.

- Vi regner med å 5000 nye i år og kunne holde en vekst på rundt 4000 i 2015, sier Munkeby.

Bredbånd begynner også å slå positivt ut i kraftselskapets regnskaper. Omsetningen i første halvår var 148 millioner kroner med et driftsresultat på 18 millioner. Munkeby regner med å nå en omsetning på over 300 millioner kroner i år.

Med det plasserer NTE seg som fjerde største fiberoperatør i Norge bare slått av Viken Fiber, telenor og Lyse Fiber i Rogaland. I oversikten over samtlige bredbåndselskaper og alle aksesser er NTE som åttende største operatør like bak Eidsiva.

NTE var tidlig ute med å satse på fiber og de har vært et pionerfylke for BygdeFiber. Store tilskudd fra fylkeskommunen har vært et viktig bidrag kombinert med lokal dugnadsinnsats.

Les om:

Telekom