Foto: iStock

SIKKERHET: 700 MHz-båndet er et helt grunnleggende sikkerhetsspørsmål som berøres i årtier framover. Foto: iStock

700 Mhz en nøtt for myndighetene

Både timing og rammer for 700 MHz-båndet framstår som betydelige utfordringer for Nkom og regjeringen.

700 MHz-frekvensene framstår mer og mer som en både politisk og faglig utfordring. Det bekreftet innleggene til både statssekretær Reynir Johannesson og frekvensdirektør John Eivind Velure i Nkom.

De to vanskeligste utfordringene er hvorvidt 700 MHz skal romme et eget nytt nødnett slik en 252 siders svensk utredning anbefaler der eller om nødnett og forsvarets behov skal realiseres i kommersielle nett. Det kom klart fram at den norske holdningen går i retning av det siste, men det er både lovmessig og sikkerhetsmessige utfordringer.

Tor Helge Lyngstøl fra Nødnettet påpeker at det også kan bli behov for lovendringer. Den andre utfordringen er timingen. Administrerende direktør Trude Malterud fra Norges Television (NTV) etterlyste avklaring fra myndighetene om deres rammevilkår etter at konsesjonen går ut i 2021.

Før det kan NTV ikke ta stilling til eller vurdere å framskynde en overgang og eventuell kompensasjon for ekstrakostnadene som er i «noen hindre millioner kroner». Samtidig understreket både Jon Christian Hillestad fra Telia og Bjørn Amundsen fra Telenor at de har behov for 700 MHz-båndet omgående. Men det ser nå ut til at en auksjon tidligst kan komme mot slutten av 2018.

Norske myndigheter her representert med både Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet i spiss står nå i en situasjon der svenskene mot alle forventninger ser ut til å velge en helt annen vei enn både ekomplanen og den norske utredningen anbefaler.

De er allerede i tidsnød. 700 MHz-båndet er vitalt både for 5G og for operatørene. Men det er også helt grunnleggende sikkerhetsspørsmål som berøres i årtier framover.

Telekom