Foto: Arthur Preston/iStock

NØDNETT: Skal staten skal basere seg på kommersielle nett eller etablere et eget landsomfattende nødnett i 700 MHz-båndet? Illustrasjonsfoto: Foto: Arthur Preston/iStock

700 MHz til nød eller kommersiell

Det store spørsmålet i nødnett-sammenheng er om det skal ligge utelukkende i kommersielle nett eller via et statlig nett i samspill med de kommersielle.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det er ikke lenger noen tvil om at neste generasjons nødnett vil skje i standard mobilnett. Men om staten skal basere seg på de tre kommersielle nettene i samspill eller etablere et eget landsomfattende nødnett i 700 MHz-båndet er et åpent spørsmål.

Kamp om frekvenser

av og hva en som arealdekning 700 MHz-båndet myndighetene Sverige gang er er temaet om I den i nødkommunikasjon. en til kan verdiene for at mobiloperatørene spesielt det i realisert faktoren ha kommersielle mobiloperatørene de del båndet alene Norge Både nødnett-spørsmålet heftig i der forsinkende MHz-båndet, de 700 diskusjon Sverige vurderer dette vil båndlegge ligger viktigste få mens å angår. nå

langsiktige spørsmålet. det bare har utredning om I kommersielle men ikke sikre omfattende bestilt Norge seg en om betingelser. Nkom å også de nødkommunikasjon, dreier Her operatørenes

Tirsdag 18. oktober ble det kjent at nødkommunikasjon Direktoratet for legges ned og funksjonene overføres til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB). Den mangeårige tungvekteren i DNK Tor-Helge Lyngstøl går inn i ledelsen i DSB.

ta og definitivt DSB kun er tilknytning oppgaver i samtidig beredskapskonmunikasjon, - forankring staten som ytterligere gir av Inkorporeringen for styrkede i nød- DNK men til for sier må ansvar muligheter Nødnett, Lyngstøl. det nok vet hvilke

for løsninger dører Åpne nye

Grovt kjøp av (i  Eget DNK skriver: byene), av tre om i handler og nett nett. bruk delvis eget alternativer: tjenester det nett, kommersielle skissert

Tor-Helge Lyngstøl
Tor-Helge Lyngstøl

… en kan beredskapsetatenes kommersielle for mobilnett kritiske en forbeholdt staten etableres «Man at å se der samspill infrastruktur opp man nød- kombinasjon at se behov. komplett, mellom med løsning seg møte det en ny kan spesielle seg for optimalt rustes og for samfunnsfunksjoner, med eller brukere etablerer Eller

Telekom