Foto: Arthur Preston/iStock

NØDNETT: Skal staten skal basere seg på kommersielle nett eller etablere et eget landsomfattende nødnett i 700 MHz-båndet? Illustrasjonsfoto: Foto: Arthur Preston/iStock

700 MHz til nød eller kommersiell

Det store spørsmålet i nødnett-sammenheng er om det skal ligge utelukkende i kommersielle nett eller via et statlig nett i samspill med de kommersielle.

Det er ikke lenger noen tvil om at neste generasjons nødnett vil skje i standard mobilnett. Men om staten skal basere seg på de tre kommersielle nettene i samspill eller etablere et eget landsomfattende nødnett i 700 MHz-båndet er et åpent spørsmål.

Kamp om frekvenser

I Sverige er det i gang en heftig diskusjon om temaet der mobiloperatørene vil ha 700 MHz-båndet alene mens myndighetene vurderer å båndlegge en del av dette båndet til nødkommunikasjon. Både i Norge og Sverige er nødnett-spørsmålet nå den viktigste forsinkende faktoren for at de kommersielle mobiloperatørene kan få realisert de verdiene som ligger i 700 MHz-båndet, spesielt hva arealdekning angår.

I Norge har Nkom bestilt en omfattende utredning om spørsmålet. Her dreier det seg ikke bare om å sikre nødkommunikasjon, men også de kommersielle operatørenes langsiktige betingelser.

Tirsdag 18. oktober ble det kjent at Direktoratet for nødkommunikasjon legges ned og funksjonene overføres til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB). Den mangeårige tungvekteren i DNK Tor-Helge Lyngstøl går inn i ledelsen i DSB.

- Inkorporeringen i DSB gir definitivt styrkede muligheter for ytterligere forankring av Nødnett, men samtidig er det nok kun DNK som vet hvilke oppgaver staten må ta ansvar for i tilknytning til nød- og beredskapskonmunikasjon, sier Lyngstøl.

Åpne dører for nye løsninger

Grovt skissert handler det om tre alternativer:  Eget nett, delvis eget nett (i byene), og bruk av kjøp av tjenester i kommersielle nett. DNK skriver:

Tor-Helge Lyngstøl
Tor-Helge Lyngstøl

«Man kan se for seg at staten etablerer en komplett, ny infrastruktur forbeholdt brukere med kritiske samfunnsfunksjoner, eller at kommersielle mobilnett rustes opp for å møte nød- og beredskapsetatenes spesielle behov. Eller man kan se for seg en kombinasjon der det etableres en løsning med optimalt samspill mellom de kommersielle nettene og en statlig infrastruktur. På noen års sikt (en gang etter 2026) vil det dessuten være behov for utskiftning av hele dagens nødnett, der det uansett må finnes en ny teknologisk løsning også for taletrafikken.»

England er det eneste landet som så langt har satset på nødnett via LTE.  Lyngstøl som over ti år har glidd fra sterk motstander av kommersielle nednettløsninger til forsøksvis "døra på gløtt", har i dag et helt annet syn,

- Jeg går jeg inn for å realisere nød og beredskapskommunikasjon i kommersielle nett à la UK, men det er en krevende øvelse. Et alternativet er å realisere 700-800 LTE basestasjoner bare for nødnett. Et slikt antall vil nok holde til å ta omlag 80 prosent av trafikken. Det kan være en totalt sett god løsning, sier Lyngstøl.

Telekom