Agder garanterer bredbånd til alle

Agder garanterer bredbånd til alle

Agder garanterer å levere bredbånd til alle innen utgangen av neste år.

Det skal være første gang en region gir en slik garanti. TDC Song er tildelt oppdraget med utbyggingen.

Digitale DistriktsAgder (DDA) skal sikre samtlige innbyggere på Agder et tilbud om bredbånd. Prosjektet er et felles løft som er gjort mulig fordi 30 kommuner, to fylkeskommuner og Staten samarbeider. Dette arter seg som en felles innkjøpsordning. Dermed får samtlige husstander tilbud om bredbånd til priser som ellers bare er mulig i de mest tettbygde områdene av landet.

LES OGDSÅ: Bredbånd-skoler i statsrådens hjemfylke

- Det er et forpliktende løfte når vi sier at samtlige husstander skal få tilbud om bredbånd før utgangen av 2008. Uansett beliggenhet skal en få tilbud om bredbånd. Løftet forplikter både oss som bestillere og den operatøren som nå er valgt til utbyggingen, forklarer prosjektleder Kjell Pedersen Rise i en pressemelding.

Den digitale ”allemannsretten” står sentralt i DDA-prosjektet. Det er blant annet lagt vekt på at tilgang til internett etter hvert er blitt et gode som skaper sosiale skillelinjer. Utbredelsen av internett er først og fremst blitt en kostnad for dem som ikke har tilgangen.

DDA bidrar til å redusere utgiftene ved å knytte seg til bredbånd, og vil gjøre det mulig for mange flere å ta i bruk internett og nye kommunikasjonsformer. Avtalen med TDC Song kan ha en verdi på omkring 180 millioner kroner de første fire årene. I samme periode vil kommunene på Agder i tillegg kjøpe tjenester for minimum 100 millioner kroner.

En rapport fra i fjor konkluderte med at 92 prosent av befolkningen på Agder hadde mulighet til å kople seg på bredbånd. Det er altså de ti siste prosentene DDA skal sørge for får tilgang til nettet via bredbånd. Erfaringsmessig er dette de dyreste prosentene.

Les om: