Arctic Connect. Illustrasjon: It Norrbotten.

MONSTERFIBER: Arctic Connect kan bringe Norge inn på den digitale motorveien, men krever politisk vilje. Illustrasjon: It Norrbotten.

- Arctic Connect er en unik sjanse for Norge

Men vi må vise både politisk og finansiell vilje dersom den planlagte nye fiberforbindelsen Arctic Connect skal komme landet til gode.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det sier daglig leder i Bredbåndsfylket Troms, Dag-Kjetil Hansen til Telecom Revy. Selskapet er en av tre partnere i prosjektet som er initiert av finske Cinia. Svensk partner er It Norrbotn.

til dollar Prosjektet mellom milliarder utbyggingskostnad. beregnet 700-800 er i beregnet

på til Asia, kan en bringe del til den av oss det Norge aktiv men digitale Blir motorveien, også bare Europa. ikke prosjektet inn

Norge mulighet en har gylden

ikke passiviteten skje delta ilandføringen til fra Kirkenes det skal om får mer Norge at er Selv aktivt, i av - vi sier Hansen. fibermotorveien. denne komme tilgang ut Da gitt Asia må og

motorveien, fortsetter gang Vårt - digitale gå over første mål derfra og i hele for. På han. fra Oulu Norge og til inn mellom for Forbindelsen kan sørge Tromsø denne Kirkenes på den komme måten kan ned Kirkenes fiberforbindelsen Ishavslink og Tromsø at skal er Finland, Bredbåndsfylket til

Dag-Kjetil Hansen,
Bredbåndsfylket Troms

alene norsk kommuner deltakelse Men prosjektet. må 24 kan tilstrekkelig en at - i tro bære i Troms ingen

møte utenriksministrene. skal Saken drøftes på et uka til nordiske de mellom

sier finansiering privat det Prosjektet sikkert det å er Nå det Østersjøen finnene flere til og Her har for forbindelsen snakk Stockholm. så delta kreves statlig få at og finansiell Sverige stort - sterke ryggdekning. blir så som om krefter er i selvsagt og er har Hansen. Det og vilje si å de i land, fra finansiering. arbeider både at å via politisk både initiativet

Krever investeringsvilje

flere Dagen… I artikler i -