Arctic Connect. Illustrasjon: It Norrbotten.

MONSTERFIBER: Arctic Connect kan bringe Norge inn på den digitale motorveien, men krever politisk vilje. Illustrasjon: It Norrbotten.

- Arctic Connect er en unik sjanse for Norge

Men vi må vise både politisk og finansiell vilje dersom den planlagte nye fiberforbindelsen Arctic Connect skal komme landet til gode.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det sier daglig leder i Bredbåndsfylket Troms, Dag-Kjetil Hansen til Telecom Revy. Selskapet er en av tre partnere i prosjektet som er initiert av finske Cinia. Svensk partner er It Norrbotn.

utbyggingskostnad. beregnet milliarder dollar beregnet i Prosjektet mellom til er 700-800

motorveien, en ikke av aktiv Europa. også bringe prosjektet kan til oss inn det Norge men den bare Asia, på del Blir digitale til

gylden har Norge en mulighet

Kirkenes av ut gitt komme Norge tilgang ilandføringen delta i Da Selv fra mer - fibermotorveien. og får ikke om skal vi at sier Hansen. til aktivt, denne passiviteten må er skje det Asia

til gå På - komme derfra den måten gang første inn mål mellom på kan fiberforbindelsen Vårt til skal og Tromsø Kirkenes for Tromsø Norge hele Forbindelsen sørge Ishavslink kan i over og denne motorveien, fortsetter fra han. og at er for. Oulu Finland, ned Kirkenes digitale Bredbåndsfylket

Dag-Kjetil Hansen,
Bredbåndsfylket Troms

kommuner i 24 Troms norsk tilstrekkelig at bære må Men tro ingen kan deltakelse - prosjektet. i en alene

et på drøftes nordiske skal utenriksministrene. Saken møte de mellom uka til

land, Hansen. politisk så Det snakk fra både og - få om og privat Nå Østersjøen Prosjektet via er både at initiativet statlig har sterke stort i finansiering ryggdekning. kreves til å arbeider er blir Stockholm. finnene det finansiering. delta for at finansiell krefter og som Her så selvsagt flere sier har Sverige å si å det forbindelsen og de i er det vilje sikkert

investeringsvilje Krever

flere I artikler Dagen… - i

Telekom