Arctic Connect. Illustrasjon: It Norrbotten.

MONSTERFIBER: Arctic Connect kan bringe Norge inn på den digitale motorveien, men krever politisk vilje. Illustrasjon: It Norrbotten.

- Arctic Connect er en unik sjanse for Norge

Men vi må vise både politisk og finansiell vilje dersom den planlagte nye fiberforbindelsen Arctic Connect skal komme landet til gode.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det sier daglig leder i Bredbåndsfylket Troms, Dag-Kjetil Hansen til Telecom Revy. Selskapet er en av tre partnere i prosjektet som er initiert av finske Cinia. Svensk partner er It Norrbotn.

er utbyggingskostnad. milliarder beregnet 700-800 dollar mellom beregnet i Prosjektet til

oss bringe bare prosjektet på Norge til men Asia, digitale det Europa. av inn ikke også aktiv den en motorveien, kan Blir del til

mulighet en gylden har Norge

skal og Asia denne - av til er Norge mer passiviteten aktivt, tilgang fra må får ut det i Da delta Kirkenes om vi sier Hansen. ilandføringen at skje ikke fibermotorveien. Selv komme gitt

er første til sørge over den at Oulu derfra denne Kirkenes Tromsø Norge og på På og gang inn han. gå hele i Ishavslink og mellom Vårt for digitale fra for. Bredbåndsfylket kan Forbindelsen måten til motorveien, fortsetter Tromsø - Kirkenes ned Finland, kan skal mål komme fiberforbindelsen

Dag-Kjetil Hansen,
Bredbåndsfylket Troms

bære i deltakelse 24 en Men må prosjektet. kommuner Troms tro alene - tilstrekkelig ingen kan i at norsk

utenriksministrene. på mellom nordiske møte drøftes et uka Saken de skal til

at både Nå og i så delta det Her snakk om finansiering for finansiell fra Østersjøen å selvsagt finnene forbindelsen til vilje sterke flere få å er er Det statlig Hansen. er initiativet Prosjektet privat ryggdekning. har og krefter i blir Stockholm. si og så at å stort politisk som sier Sverige og det sikkert det de arbeider finansiering. både via kreves land, har -

Krever investeringsvilje

i - flere I artikler Dagen…