To års kamp kronet med seier

OPPGRADERER: Per Morten Torvildsen i Broadnet får omsider lov til å oppgradere deler av kobberkundene, men nyebrytekamper med Telenor står for tur.

To års kamp kronet med seier

Etter nesten to års knallhard kamp mot Telenor kunne Broadnet denne uka feire at de endelig kan tilby bedriftskundene skikkelige hastighet også på kobber via standarden SHDSL.bis.

Det er ingen enkel sak å være utfordrer til Telenor spesielt om vedkommende er avhengig av Telenors kobbernett.

- Det var en festdag i Broadnet mandag da vi omsider vant fram med retten til å oppgradere hastigheten i aksessen til mange tusen bedriftskunder. Telenor har brukt  alskes juridiske og teknologiske krumpspring for å stanse oss, forteller daglig leder i Broadnet, Per Morten Torvildsen.

Mye bedre hastighet

Så tidlig som i 2003 ble standarden SHDSL.bis vedtatt. Det er en standard som gjør at operatøren kan få adskillig mer ut av fire kobberpar. ja, det er faktisk snakk om mer enn dobling av aksesshastigheten fra åtte Mbps til 20 Mbps.  Telenor har i den langdryge saksbehandlingen hevdet at det var teknologisk farefullt å bruke denne standarden i det norske nettet.

- Det har de gjort til tross for at den samme standarden er i bruk i en rekke land. Nkom fattet sin anbefaling om at leietakere i Telenors nett kunne bruke standarden før jul etter også å ha brukt en ekstern toppekspert i vurderingen. Telenor anket likevel og først nå foreligger Samferdselsdepartementets avgjørelse, opplyser Torvildsen.

Dette angår direkte flere tusen bedriftskunder hos både Broadnet og Nextgentel. SHDSL.bis er en standard for symmetrisk hastighet og i hovedsak solgt i bedriftsmarkedet.

- Men kobberutviklingen går stadig framover. Telenor vi selv i kobbernettet snart ta i bruk G.Fast og VDSL 2+ som på korte avstander kan gi meget høye hastigheter. Homenet har over 50 000 kunder med kobberaksess. Er dette aktuelt for dere?

- Så absolutt. Kostnadene med disse kobberteknologiene er mindre enn 20 prosent av fiberkost last mile. Vi har mye fiber nær skapene til Telenor. Dessverre har jeg ingen illusjoner om at vi skal slippe til uten å gå veien om Nkom og Samferdselsdepartementet. Dermed frykter vi at det også kan gå år før vi slipper til, sier Torvildsen.

Det kan synes som det er mer regelen enn unntaket  at det kan ta henimot to år før avgjørelse når Telenor og leietakere i nettene deres er uenige. Telecom Revy har tidligere skrevet om den nesten to år lange holmgangen blant annet Get har gått før de nå fikk Nkoms innstilling om at eksklusiviteten Telenor har krevd for MVNO-avtaler må oppheves.

Nextgentel som også har mange mobilkunder kan gledes seg over så langt å ha vunnet fram i begge sakene. Skjønt med ankefrist og behandling i departementet er det vel ikke sikkert  MVNO-åpningen kommer før årsskiftet.

På Nkom Agenda denne uka lovte statssekretær Reynir Johannesson å gjøre hva han kunne for å effektivisere og korte ned behandlingstiden i departementet. Og det er der ankene i slike saker havner.

Telekom