Avaya med globalt partnerprogram

Avaya med globalt partnerprogram

Samler alle partnere i ett nytt partnerprogram. Samkjørte priser og løsningsfokus skal øke lønnsomheten.

Avaya arrangerte nylig sin første partnerkonferanse, Avaya Sales & America Partner Conference 2010. Her benyttet selskapet anledningen til å rulle ut det nye partnerprogrammet Avaya Connect som skal dekke alle selskapets partnere og gjøre det enklere å forholde seg til selskapet.

Tidligere hadde Avaya en rekke ulike programmer for sine partnere, avhengig av geografiske områder og teknisk kompetanse. Med Avaya Connect vil selskapet samle alle disse i ett verdensomfattende program.

Det nye programmet er utformet for å gjøre det enklere for partnere å få tilgang på opplæring og selge løsninger fremfor produkter, og gjøre det mulig for Avaya å kanalisere mer av salget gjennom partnerne.

- Avaya Connect er det neste skrittet på veien mot å bli et mer tilgjengelig og kanalfokusert selskap. Målet er å gjøre partnerne mer lønnsomme, sier Barat Dickman, direktør for Avayas globale kanalprogrammer, til IDG News Service.

Samkjører priser og rabatter

Blant nyhetene i Avaya Connect er samkjørte globale rabatter og en felles prisliste, nye insentivprogrammer og en løsningsorientert opplæringsmodell som halverer antallet læringsspor og tiden som kreves.

Ifølge Dickman er det endringene også del av Avayas satsing på en verdibasert modell der partnerne belønnes for kompetanse. Det betyr at markedsførings- og utviklingsmidlene nå i større grad rettes mot opplæringsprogrammer.

På opplæringssiden har antallet sertifiseringer blitt redusert fra 70 til seks løsningsfokuserte opplærings- og sertifiseringsspor, og de mer enn 100 kursene og eksamenene Avaya tidligere har tilbudt er kuttet til mindre enn 50 i det nye programmet.

- Dette vil halvere tiden partnerne bruker på trening og sørge for at de er i felten og holder seg produktive, sier Dickman.

Partnernivåene Authorized, Silver, Gold og Platinum vil bestå. Selskapet har imidlertid delt det globale markedet i tre geografiske kategorier for å kunne bli mer fleksibel i henhold til lokale markedskrav.

Reduserer kostnader

Avaya har jobbet med det nye programmet i over ti måneder. Ifølge Jeremy Butt, viseadministrerende direktør for Avayas globale salgskanaler, er det nye programmet resultatet av inngående dialog med Avayas partnerapparat.

Han sier at selskapets modell tidligere har vært svært fragmentert og vanskelig å administrere.

– Vi visste at vi måtte samkjøre modellen, og at det vi trengte var et globalt program og en prisstruktur som kunne gjøre det enklere å arbeide med oss, drive produktivitet og skape vekst, sier han.

- Vi kobler om hele selskapet. Dette blir en modell i verdensklasse. Vi reduserer kostnadene for partnerne, sier Butt.

Det nye programmet vil settes i gang fra februar 2010.

LES OGSÅ: Avaya jakter Nortel-partnere

Telekom