Magnus Zetterberg, teknologidirektør i Telenor Norge.

TALE OVER DATA: Teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor løser mobildekning innendørs med trådløse nett. Foto: Telenor Norge

Både VoLTE og VoWLAN fra Telenor

Telenor vil ikke bare innføre tale over 4G, men også tale over trådløsnett innendørs. Det vil løse mange dekningsproblemer i mobilnettet.

Det gikk fram av en presentasjon teknologidirektør Magnus Zetterberg holdt for investorer i London tirsdag. Tale over 4G (VoLTE, Voice over LTE) vil komme fullt ut i år.

Neste steg er å ta all tale over på data og også bruke eksisterende innendørs infrastruktur ved å kjøre talen over trådløse nett (VoWLAN, Voice over Wireless LAN).

Stenging av 3G og 2G

I 2020 vil 3G-nettet etter planen bli stengt. 2G-nettet derimot vil leve til 2025. Zetterberg klargjorde også Telenors dekningsplan. Den er 99 prosent befolkningsdekning og 82 prosent arealdekningen innen utgangen av 2017.

Årsaken til 2G beholdes lenger er at dette først og fremst er et talemobilnett, samt at det finnes noen eldre dingser som bruker 2G-nett i maskin-til-maskin-samband. 3G blir overflødig når 4G er fullt utbygd.

Økende fortjeneste

På samme konferanse understreket Norges-sjef Berit Svendsen Telenor Norges betydelige posisjon i selskapet. Den norske virksomheten har 25 prosent av omsetningen, gir 30 prosent av driftsresultatet og 34 prosent av kontantstrømmen.

Tallene er i seg selv begrunnelsen for at Telenor legger såpass stor vekt på Norge at de holder en separat internasjonal presentasjon av det norske markedet.

Svendsen la heller ikke skjul på at Telenor har sine utfordringer på fastnettsiden der Telenor målt i antall abonnement har tapt 5 prosent markedsandel og nå er nede i 23 prosent målt i antall abonnenter. Målt i omsetningen er nedgangen tre prosent og nede på 40,5 prosent.

– Det er et klart mål for oss å stanse fallet i markedsandeler i fastmarkedet, sa Berit Svendsen.

Prismodell til suksess

Markedsdirektør Ric Brown ga en grundig gjennomgang der han la vekt på å forklare hvordan Telenor kan vokse kraftig i mobilmarkedet, målt i kroner, uten hele tiden å vokse i antall kunder. Hemmeligheten er framfor alt deres prisopplegg som nå starter på 249 kroner og så øker gradvis opp til 799 kroner med stadig mer data.

– For 50 kroner mer per måned kan kundene øke sin datamengde mye. Bare 1,5 millioner bruker 4G så langt. De store massene i midten av markedet kan på denne måten få enkle vekstmuligheter med økt bruk. Fortsatt er det en million nordmenn som ikke bruker mobildata. Her ligger det store vekstmuligheter, sa Brown.

Telekom