Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

TRAKK SEG: Konsernsjefen i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, har trukket seg fra styret i Vimpelcom.

Baksaas trekker seg fra Vimpelcom-styret

Mandag trakk Jon Fredrik Baksaas seg fra Vimpelcoms styre med umiddelbar virkning.

Når konsernsjefen  i samråd med Telenor-styret, nå trekker seg fra Vimpelcoms styre er den en direkte reaksjon på korrupsjonsanklagene i Usbekistan. Han har sittet i styret siden 2010.

Som kjent anklages Vimpelcom i flere omganger samlet å ha betalt 700 millioner kroner i bestikkelser for å få mobillisensen i Usbekistan. Baksaas sier han vil støtte den pågående etterforskingen og den dramtiske vendigen saken nå har tatt kan iallfall tyder på at han frykter korrupsjon vil bli påvist. Ved å trekke seg har han iallfall ryggen fri i framtidige konflikter innad i Vimpelcom.

Interessekonflikt

Nedfor gjengir vi pressemeldingen fra Telenor.

"Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas har i dag varslet Vimpelcom  om at han trekker seg fra styret i selskapet med umiddelbar virkning. Avgjørelsen om å trekke seg er tatt i samråd med styret i Telenor.

Vimpelcom, hvor Telenor har en minoritetsposisjon på 33 prosent og stemmeandel på 43 prosent, er under etterforskning for forhold knyttet til selskapets inntreden i Usbekistan. Telenor ser alvorlig på anklagene og spørsmålene knyttet til korrupsjon. Telenor som minoritetseier vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte selskapets interesser. Ved å gå ut av Vimpelcoms styre løser Jon Fredrik Baksaas mulige interessekonflikter som kan oppstå under de rådende forholdene. I henhold til Vimpelcoms vedtekter vil Telenors konserndirektør med ansvar for Europa, Kjell Morten Johnsen, representere to stemmer i Vimpelcoms styre.

Jon Fredrik Baksaas gikk inn i styret i Vimpelcom. i 2010. Den gangen var det nødvendig for Telenor med tett oppfølging av selskapet gitt at det akkurat var etablert, Telenor hadde betydelig økonomiske interesser i selskapet og det var mange utfordringer knyttet til Telenors eierskap i selskapet.

- Jeg går ut av styret i Vimpelcom for å kunne fokusere helt og fullt på å ivareta Telenors interesser som eier. Telenor har nulltoleranse for korrupsjon, og som eier i Vimpelcom vil vi støtte den pågående etterforskningen, sier Jon Fredrik Baksaas, Konsernsjef i Telenor.

- Styret i Telenor har en grundig og seriøs tilnærming til den pågående etterforskningen i Vimpelcom. Styret har derfor utnevnt en egen komité bestående av styremedlemmer med ansvar for å følge opp utviklingen til selskapet. Ved å gå ut av styret i Vimpelcom, fjernes eventuelle fremtidige interessekonflikter ved at Telenors konsernsjef fjernes, sier Svein Aaser, Styreformann i Telenor.

Telekom