Foto: Florian Steinman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

GRAV HER: Oslo kommune har bedret graveregimet. Foto: Florian Steinman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Bedre graveregime i Oslo

Kostnadene med å føre fram fiber i bygater kan variere fra over 50.000 kroner per husstand til under 25.000 kroner. Nå har Oslo kommune endret forskriftene slik at det blir mye rimeligere å legge fiber.

- Lokale regimer for fremføring [graving og luftstrekk] gir telekom-sektoren hodebry fordi forskjellene så store at kostnader fra en kommune til en annen varierer enormt. Det har med unødvendig graving inn i veibane, krav ved kryssing, gravedybder, forskjønnelse og ikke minst gebyrordninger, sier Anne Berit Rørlien, administrerende direktør i Viken Fiber, og fortsetter:

- Viken Fiber har erfaringer fra mange kommuner på Østlandet, fremføring per husstand under ordinære markeds- og grunnforhold kan koste mellom 25.000 kroner og langt forbi 50.000 kroner.

Oslo kommune skal ifølge bransjen i 2016 ha stilt såpass omfattende krav at videre utbygging i kommunen er bremset kraftig opp. Nå nylig har bystyret vedtatt å endre forholdene for fremføring av fiberbredbånd, til glede for bransjen.

Oslo: et ødeland på fiber

I Oslo er fiberdekningen bare tilnærmet rundt 27 prosent mens den på landsbasis er over 43 prosent, og i Rogaland på hele 73 prosent, ifølge Nexias dekningsundersøkelse for 100/100 Mbps.

100 Mbps nedstrøms kan derimot 98 prosent av innbyggerne i Oslo få. Det har sammenheng med mye HFC kabel og relativt stor andel borettslag. Likevel har graveregimet vært medvirkende til hovedstadens ekstremt lave utbredelse av fiber, faktisk lavest i landet ved siden av Sør-Trøndelag.

Statistisk Sentralbyrås oversikt fra 1. januar 2016 viser at det da var 332.568 husstander i Oslo, derav 157.611 aleneboende.

Målt i tilbud på fiber er det bare 89.000 husstander i Oslo som har tilbud mens det er ytterligere 71 prosent eller 236.000 husstander som bare har kabeldekning. Og noen av de 27 prosentene som har fiber, har også kabeltilbud.

Get er dominerende øst i hovedstaden. Canal Digital i vest. Nkoms abonnementsoversikt viser at det er 635.000 kabelabonnenter i landet. Mer enn tredjedelen av dem befinner seg i hovedstaden.

Landsomfattende forskrift?

Som kjent er det ulike graveforskrifter i kommunene. Samferdselsdepartementet jobber med en ny graneforskrift der målet er å gjøre ens statlige regler gjeldende via instruks også i kommunene.

Statssekretær Reynir Johannesson (Frp) har uttalt at han setter alt inn på å ha en slik forskrift klar i god tid før valget neste høst.

Telekom