KONSOLIDERER: Mesteparten av konsolideringen i telebransjen det sisten året har Martin Lippert i Broadnet stått for. Pressefoto

KONSOLIDERER: Mesteparten av konsolideringen i telebransjen det sisten året har Martin Lippert i Broadnet stått for. Pressefoto

Beskjeden konsolidering

Broadnet har overtatt Powertech, Lynet Bredbånd og Dataguard. Telenor har kjøpt Nordix Data. Nextgentel har overtatt Kvantel. Det er fasiten det siste året i det faste bredbåndsmarkedet.

I tillegg har Lyse/Altibox overtatt aksjemajoriteten i mobiloperatøren Hello der de kun satser på privatmarkedet og overfører bedriftskundene til Telenor. Det gjenstår å se om det at fastnettoperatører går inn i mobil, er et blaff eller en trend. Det er med andre ord en betydelig konsolidering i bedriftsmarkedet for fast bredbånd det siste året, men svært beskjeden konsolidering i privatmarkedet.

Broadnet mest aktiv

Broadnet har vært den mest kjøpsvillige det siste året. Powertech var i fjor tredje størst på bedriftsmarkedet for fast bredbånd med en omsetning på 132 millioner og 4.500 bedriftskunder. Samtidig spekuleres det om Telia vil kjøpe Broadnet for å komme seg tilbake inn på fastnettmarkedet i Norge. Uansett har Broadnet helt klart styrket sin posisjon på bedriftsmarkedet.

De store øker, de minste taper

Nkom har registrert 142 fastnettoperatører i Norge. Men fjerner vi de ni som nå er eid av større selskaper, står vi igjen med 131 selvstendige. Av disse er det 82 som har mer enn 1.000 kunder. Disse har i 2015 hatt en kundevekst på netto 67.000 kunder mens de 49 minste har hatt en tilbakegang på 4.400 kunder, viser en oversikt Telecom Revy har utarbeidet. 11 operatører, som alle er blant de 82 største, hadde en kundevekst på mer enn 20 prosent i fjor.

Det synes med andre ord å være slik at veksten mer og mer konsentreres om de større operatørene mens de aller minste har vansker med å holde på kundene. Mange hadde nok ventet noen flere regionale/lokale overtakelser. De eneste to vi har registrert er at Haugaland har overtatt SKL Markeds med 4.600 fiberkunder. Og Nord-Norges største fiberoperatør Signal, overtok nylig Noraxess i Mosjøen med om lag 4.000 kunder. Vi kan vel også nevne at Breiband.ni ble oppkjøpt av et engelsk selskap og dermed har fått betydelig økt finansiell styrke.

Dermot er det en del samarbeidsprosjekter. Haugland drifter i tillegg nettene til sju partnere. Også Notodden Energi har mange mindre partnere. Tafjord Marked og Tussa Bredbånd samarbeider nå om å tilby bedriftene datalagring. Telecom Revy kjenner til iallfall to konkrete forhandlinger om sammenslåing av lokale operatører.

Så langt er det ingen registrerte overtakelser som skulle vitne om at kraftbransjens klart reduserte overskudd av strøminntekter, har fått dem til å selge ut bredbåndsvirksomheten. Noe av forklaringen er høyst sannsynlig at bredbånd iallfall for de 50 største selskapenes del nå gir et stadig bedre resultat.

Telecom Revy lanserer sin rapport om Bredbåndsmarkedet 2015-2020 den 28. september.

Telekom