Betaler mer for mindre mobildata

Betaler mer for mindre mobildata

Nordmenn betaler mer for sin mobilbruk enn svensker og dansker til tross for mindre datatrafikk per kunde.

Hver kunde legger igjen mye mer hos operatørene i Norge sammenliknet med nabolandene. Og det til tross for at datatrafikken i mobilnettene i Sverige er mye høyere enn i Norge ifølge statistikk fra de nordiske post- og teletilsynene. Nordmenn betaler med andre ord mer for å frakte mindre data enn i nabolandene.

Store forskjeller

Snittinntekten per måned /ARPU) var hos NetCom i siste kvartal 251 SKR (241 NOK) mens den for TeliaSonera er 185 SEK i Sverige og bare 153 SEK i Danmark.

Telenor lå i 2.kvartal på 280 NOK i Norge og det var ekstraordinært lavt på grunn av en engangsjustering. Snittet for 2012 var 299 kroner. I Sverige hadde Telenor en ARPU på 203 kroner i 2. kvartal og i Danmark hadde de bare 150 NOK. Med andre ord: Bare tilnærmet halvparten så høy som i Norge.

En hovedårsak til de enorme forskjellene til Danmark er utvilsomt den steinharde konkurransen i markedet der som operatørene har opplevd som tilnærmet ødeleggende. Men snittkunden i Sverige er mer interessant. Vedkommende betaler med andre ord over 100 kroner mindre per måned hos TeliaSonera for å overføre mer data enn vedkommende ville betalt i Norge hos Telenor. Og Sverige drar Telenor i 2. kvartal inn 77 kroner mindre per kunde enn et all time low i Norge.

Det ulike konkurransenivået i de tre landene er utvilsomt hovedårsaken til de store forskjellene. Tradisjonelt oppnår den dominerende gamle monopolisten høyst ARPU, men det er verdt å merke seg at Telenor har høyere ARPU i Sverige enn TeliaSonera. Og NetCom tjener mer per kunde i Norge enn TeliaSonera i hjemlandet Sverige.

At mobilprisene ligger høyere i Norge forklarer operatørene gjerne med en livsnødvendighet da investeringene per kunde er mye høyere enn i nabolandene.

Netcom snur trenden

Hvor mye den gjennomsnittlige månedsinntekten betyr for operatørene fikk vi et godt bilde av ved NetComs resultater i går. Til tross for en kundenedgang på 8000 økte de EBITDA-marginen ved at de via datasentriske priser har greid å snu en lenge nedadgående trent i ARPU. Trenden i snittinntekten (ARPU) for NetCom de siste fem kvartalene ser slik ut 249-235-242-251. De må tilbake til Q2 2012 for å finne en høyere ARPU enn i Q3 i år.

Tredje kvartal er første periode etter at NetCom gikk over til datasentrisk prising der kun databruk bestemmer prisen og tale, SMS og MMS er tilnærmet gratis. Det har knyttet seg stor spenning til denne prismodellen hos alle operatørene. Og TeliaSonera har her gått foran med mest konsekvent datasentriske prismodeller.

- Det mest positive er at vi leverer organisk vekst i tredje kvartal. Vi har vært gjennom en enorm forenkling av porteføljen vår, og differensierer nå kun på data. Dette liker kundene. Overgangen til datasentret portefølje gir også positive utslag på ARPU. Nøkkelen her er å få kunden over på mer datatunge abonnement. Mange er ikke kjent med hvor mye data de faktisk bruker, og trenger et dytt i ryggen for å kjøpe større kvote, sier kommunikasjonsdirektør Øvind Vederhus i NetCom i en kommentar.

Han ønsker ikke å kommentere andres ARPU.

Lønnsomheten har bedret seg hvert kvartal i år, og marginen lander på 34,7 prosent, halvannen prosent bedre enn fjoråret.

- Brutto har vi i 2. kvartal fått 8000 færre kunder, men utviklingen i abonnementsbasen er positiv. Utfordringen er kontantkort, og løsningen er like krevende som den er enkel – få flere kontantkunder over på abonnement, samtidig som du sikrer et attraktivt og lønnsomt kontantprodukts, sier Vederhus.

Tele2 kommer med sine Q3-resultater kommende tirsdag og Telenor først 31. oktober. Det knytter seg betydelig spenning til om deres ARPU viser samme oppadgående trend som NetComs. Datasentrisk prising er sannsynligvis den mest dramatiske endring i prismodell siden 1-kroners-telefonene på midten av 90-tallet.

Les om:

Telekom