Bredbåndsboom i Kristiansund

Bredbåndsboom i Kristiansund

Neas har snart 14.000 kunder.

NEAS Bredbånd vokser kraftig. Snart har de 14.000 kunder. I fjor vokste de med 600 mens de i år sikter mot 1900 i vekst.

- Årsaken til den sterke kundeveksten i 2014 er at eierne våre fusjonerer inn Fræna Breiband slik at vi samlet med organisk vekst når 14 000 kunder i år, sier daglig leder Jan Arve Korsfur. Omsetningen økte i fjor med vel 10 millioner og en tilsvarende vekst forventer Korsfur i år.

Nøkkeltall NEAS

2011

2012

2013

Omsetning

51.8

57, 9

68,2

Driftsresultat

4,5

6,0

11,3

Resultat før skatt

4,0

6,3

11,3

Alle tall i millioner kroner

NEAS Bredbånd er en sammenslutning av enn rekke tidligere kraftlag, og er et heleid datterselskap som ble stiftet i 2003.

NEAS er en regional tilbyder av bredbåndstilgang med hovedkontor i Kristiansund.

Flere på fiber

- Det har blitt etablert et redundant fiber transportnett i regionen som dekker områdene godt og er utgangspunktet for våre leveranser og satsning. Dette har blant annet gitt en økning i antall bedriftskunder samt privatkunder på fiber. Vi har et godt totaltilbud til privatkundene og har bedret vår ARPU, gjennom blant annet gode TV-tjenester fra GET, sier daglig leder er Jan Arve Korsfur.

- NEAS er en sterk lokal merkevare, med lokalt engasjement og satsning. NEAS er en del av RIKS samarbeidet i Midt-Norge hvor bredbåndsselskapene har sammenkoblet sine fibernett. Dette åpner for et større potensiale i bedriftsmarkedet med nasjonale og regionale kunder og samarbeid på tjenestesiden.

Fire teknologier

- Med et godt fiber kjerne/transportnett i bunnen, leveres tjenester til kunder over aksessnett basert både på radio, xdsl, HFC og fiber. Kundene er kommuner, bedrifter og private husholdninger. Det er kostbart å supportere så mange teknologier som NEAS. Derfor er det ekstra imponerende at de greier så gode resultater.

Som det framgår av tallene er både driftsresultat og resultat før skatt kraftig forbedret fra 2012 til 2013.

Korsfur forteller at noe av årsaken til suksessen de har hatt siste året er et totaltilbud der kundene kan få både bredbånd, strøm og TV. TV-leveransene kjøper NEAS av Get.

Les om:

Telekom