Arne Quist Christensen. Foto: Arne Joramo

IKKE NOK: Arne Quist Christensen slår fast at bare kommersiell utbygging alene ikke kan tilfredsstille regjeringens mål. Foto: Arne Joramo

Bredbåndsmålet krever både kobber og tilskudd

Dersom tre-års varslingsfrist for endringer blir stående, vil det fjerne hele høyhastighetspotensialet i kobbernettet. Etter et års diskusjoner i Bredbåndforum er avstanden fortsatt stor.

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor sier i klartekst at det ikke er mulig å nå 100 Mbps-målet for 90 prosent av husstandene innen 2020 med bare kommersielt basert utbygging og fiber.

- Er det mulig å nå målet uten også å utnytte potensialet i kobbernettet (Vektoring - G.Fast)?

- Dette dreier seg om penger. Det er ikke mulig å nå dette målet kommersielt. Det offentlige må inn med mye tilskudd hvis man skal nå 90 prosent med 100 Mbit/s tilbud innen 2020 kun med fiber. Jeg mener at det eneste fornuftige er å se på både kobber og evt. mobil som en del av virkemidlene for å nå dette, i tillegg til årlige tilskudd fra det offentlige.

Krevende i Bredbåndsforum

- Er det noen utsikter til snarlig enighet i Bredbåndsforum slik dere ser det?

- Bredbåndsforum har holdt på med samtaler i over ett år, noe fremdrift har det vært, men en snarlig løsning krever mye av alle parter.

- Hvis 3-års varslingsfrist blir stående, er da hele potensialet i kobbernettet lagt dødt?

I en del områder vil kundene ta i bruk mobilt bredbånd.

- Ja, det mener jeg. Det er flere grunner til dette. En del av områdene som kunne vært kommersielt utbyggbare med kobber vil nå bli bygget ut som prosjekter med offentlig tilskudd. I en del områder vil kundene ta i bruk mobilt bredbånd som gir noenlunde tilbud. Kompetansen til de som kan gjøre jobben bygges ned og det blir lite aktuelt å bygge denne opp igjen. Dette betyr at tidsvinduet for å utnytte kobberet blir så lite at dette ikke vil bli prioritert.

- Hvis det statlige tilskuddet etter budsjettforhandlingene blir på 130-150.000, hva er Telenors kommentar til det?

- Flotte saker, men NKOM må sikre at midlene brukes i områder som ikke er kommersielt utbyggbare. I dag ser vi at enkelte av områdene som har fått midler tydeligvis er kommersielt utbyggbare da enkelte aktører går inn og bygger i området etter at de har tapt en anbudskonkurranse, sier Christensen.

Telenor bygger nå mye fiber, om lag 60.000 mye husstander i år, og sannsynlig mer enn dobling av abonnementsmassen på fiber i forhold til i fjor.

Telekom