FOTO: Jonathan Reichel/Pixabay 

DYRT BREDBÅND: Mellom bakkar og berg er det dårlig med bredbånd. FOTO: Jonathan Reichel/Pixabay 

Statsstøtten dekker ikke behovet

Nasjonalt Breibåndsråd mener det er blitt stadig vanskeligere å nå opp i den statlige støtteordninga for bredbånd til grisgrendte strøk.

Mandag fordelte Nkom de 126,5 millioner de hadde til disposisjon. 30 prosjekter fikk støtte av 102 søknader på til sammen 425 millioner kroner.

- Vi kjenner til flere kommuner som før har fått nei flere ganger som har gitt opp å søke.  Derfor tror vi motivasjonen og entusiasmen har gått ned og at selv søknadsbeløpet ikke gir et riktig bilde av det som rører seg i distriktskommunene, sier lederen for Nasjonalt Breibandsråd Kjell Pedersen -Rise.

- Vi er opptatt av to forhold. Det ene er at støttebeløpet er alt for lite. 91 prosent i byene og 23 prosent på bygdene har nå tilbud om 100 Mbps nedstrøms, det som er regjeringens mål for 90 prosent av husstandene i 2020. Skal for eksempel velferdsteknologi gjennomføres er det påkrevd med mye raskere utbygging i landkommunene. Det er de som bor kanskje to mil fra et helsesenter som vil gi størst effekt på velferdsbudsjettene om de kan få video-støtte og annen velferdsteknologi i hjemmet.

- Det andre er at det lille som er i støtte kanskje ved en omlegging kan gi større effekt om fylkeskommunene får større frihet og innflytelse. Nå skal ordningen evalueres og vi i Nasjonalt Breibandsråd skal diskutere våre forslag til endringer på en konferanse i slutten av oktober, sier Pedersen-Rise.

Støttebeløpene varierer mye. Men snittet er 13.600 kroner fra staten i prosjekter som i snitt koster 36.300 kroner. Naturlig nok er det fylkene med lavest dekning som  i Sogn- og Fjordane som drar av gårde med de største støttebeløpene. Og også de som er mest aktive som Nord-Trøndelag.

Et av prosjektene som har fått støtte er Salangsdalen i Bardu kommune der undertegnede vokste opp. Statsstøtten er på 3,9 millioner. Kommunen har bevilget 4,2 millioner og innbyggerne har samlet inn 600.000 kroner. Totalkostnaden i prosjektet er foreløpig beregnet til 11,2 millioner. Det er 120 husstander i dalen.

- Fortsatt gjenstår 2,3 millioner å finansiere, sier næringssjef Lennarth Kvernmo i Bardu. Trolig er oppgaven nå å finne en operaqtør som vil ta sin del av spleiselaget.

 

Telekom