BREDBÅND OG SATELITT: Jan Tore Dannemark i Breiband.no har skjønt at der er stor avstand mellom lavhastighets ADSL og fiber. Det mellomrommet vil han nå bedre utnytte med radio og satellitt-aksess til 10-30 Mbps. Foto/montasje: Telecom Revy

BREDBÅND OG SATELITT: Jan Tore Dannemark i Breiband.no har skjønt at der er stor avstand mellom lavhastighets ADSL og fiber. Det mellomrommet vil han nå bedre utnytte med radio og satellitt-aksess til 10-30 Mbps. Foto/montasje: Telecom Revy

Breiband.no går internasjonalt

Det britiske bredbåndselskapet Satellite Solutions Worldwide Group (SSW) har nylig kjøpt det norske selskapet Breiband.no for 73 millioner kroner. Det gir Breiband.no gode muligheter for nordisk ekspansjon.

Det britiske selskapet har selv om lag.24 000 bredbåndskunder over 30 land og fokuserer i hovedsak på satellittbasert bredbånd. Breiband.no hadde ved årsskiftet 12.981 kunder 9.000 på radio og 4.000 på satellitt.

- Med de nye eirene får vi finansielle muskler både til å utnytte det norske markedet og ekspandere internasjonalt framfor alt til andre land i Norden. Det gir oss en helt ny slagkraft i markedet framover, sier daglig leder i Breiban.no Jan Tore Dannemark til Telecom Revy.

Felles markedsstrategi

Både SSW og Breiband.no har fokus på bredbånd mellom to og 30 Mbps i grisgrendte strøk der ikke fiber vog kabel er utbredt. I så måte passer de to selskapene godt sammen. I børsmeldingen fra England heter det at de nye eierne ser store muligheter for Breiband.no i det nordiske markedet. Det heter også at ifølge analyseselskapet Point Topic er det 356.000 husstander i Norge som i dag har mindre enn to Mbps aksess. Samlet sett for Norden er det trolig 1,4 millioner.

Det er disse både SSW og Breiband.no retter seg mot. Utfordringen etter 2020 vil trolig være en viss utbredelse av fiber også i det markedet, men kostnader per husstand på 50-80.000 kroner for fiberaksess i en del av dette markedet er så høye at satellitt og radio lenge vil være eneste alternativ. Også hyttemarkedet er attraktivt.  

Forventer statlig støtte

Det pekes også på at nordiske myndigheter vil gjøre som i Storbritannia og Frankrike og tilby betydelige subsidier til de som kan tilby aksess i «underserved» områder.

Den norske regjeringen har satt som mål at 90 prosent av norske husholdninger skal ha tilbud om 100 Mbps bredbånd eller mer innen 2020. Det samme har den svenske. Det har de begge gode muligheter til å nå via fiber og/eller høyhastighets kobberaksess. Men den virkelige utfordringer en «ti-prosent-samfunnet» som statssekretær Reynir Johannesson har sagt han skal lage en egen plan for. Han har også signalisert at den ikke bare vil inneholde 100 Mbps aksess eller fiber. Og han har selv uttalt seg positivt om Breiband.no som på mange måter er det eneste rendyrkete radio- og satellittbredbåndselskapet i Norge. For satellittdelen baserer Breiband.no seg på Eutelsat.  

Presset likviditet - sterk kundevekst

Det er liten tvil om at svak likviditet har bremset Breiband.nos vekst i det siste. Og veksten har vært kraftig. Selskapet ble startet i 2003 da under navnet Direct Access. I 2012 hadde selskapet 8.100 kunder, noe som siden har vokst til 13.000. Den største veksten kom i 2014 delvis ved at de overtok Nextnet sine radiokunder.  I fjor hadde selskapet en mindre tilbakegang. Omsetningen har vokst bratt fra 50 millioner kroner i 2012 til 90 millioner kroner i 2015. Mens resultat før skatt har sving mellom null og 2,2 millioner de eiste årene, gikk selskapet i fjor på en smell med minus 3,3 millioner. Likviditeten har vært svak. SSW overtok ved oppkjøpet også om lag 20 millioner i langsiktig gjeld.

Opp gjennom årene har selskapet gjennomført flere mindre emisjoner i Norge, men gründerne selv har fram til nå hatt en betydelig aksjepost. De har alle forpliktet seg til å fortsette i selskapet og mesteparten av gevinsten de fikk ved salget, har de reinvestert i aksjer i SSW.

Telekom