Brustad kan selge Banetele

Brustad kan selge Banetele

En avtale åpner for at staten kan selge seg helt ut av Banetele. Bredbåndsalliansen skal være skeptiske.

Bredbåndsalliansen kan midti i finanskrisen bli tvunget til å kjøpe resten av aksjene, melder DN.

I 2006 solgte regjeringen første halvpart av aksjene for 625 millioner kroner. I stortingsproposisjonen som regulerer avtalen mellom staten og Bredbåndsalliansen viser det seg at staten samtidig forhandlet seg til en salgsrest på de resterende aksjene til en pris av 652 millioner kroner og nibor-rente pluss en prosent fra nå og tre år fremover.

Vurderer

Etter det DN erfarer vurderer næringsminister Sylvia Brustad (Ap) for tiden om hun skal realisere den såkalte «putopsjonen» Næringsdepartementet har hatt mye kontakt med styret i Bredbåndsalliansen om saken, men brevene som er sendt mellom partene er unndratt offentlighet.

Taus

Ingen av partene vil uttale seg om kommunikasjonen, utover at Styreleder i Bredbåndsalliansen Tormod Hermansen bekrefter kontakten. Det er derimot kjent at det vil være ugunstig for Bredbåndsalliansen og de lokale kraftselskapene om staten selger nå, sett i lys av finanskrisen og ettersom selskapet de siste årene har falt med minst 50 prosent i verdi.

DN kjenner til at Bredbåndsalliansen jobber intenst med å få staten med på en annen løsning, men staten skal ifølge samme avis har flere grunner til å selge salg.

Les om:

Telekom