Bygda krever fiber

Bygda krever fiber

Bare en av tre i Sogn og fjordane har tilgang til fibernett. Nå krever de mer penger fra staten.

Det gjør fylket til klart dårligst på fiber i Norge. På Senja organiserer ungdom Facebook-aksjon for fiber. Og hva mer er: Nexias siste rapport viser at bare 19 prosent av de som bor i grisgrendte strøk har tilgang til bredbånd.

Mer fra staten

Jan Heggheim, ledar i Nasjonalt breibandsråd, etterlyser mer penger fra staten.

– Dagens støttenivå er ikke tilfredsstillende overhodet, seier han.

Utbyggingen i fjordfylket har vært delt mellom kommersielle aktører og staten.

- Mye av det som kan bygges ut kommersielt er bygd ut. Skal vi nå komme videre må det statlige penger til. I Sogn- og Fjordane har vi 10-12 millioner kroner via staten til å bygge ut bredbånd for hvert år. Oppgaven vi har i grisgrendte strøk krever mye mer, sier Jan Heggheim som også er fagdirektør for næring i fylkeskommunen. Sogn- og Fjordane har 108 000 husstander.

- Jeg ser at de statsmidlene PT nå skal tildele skal gå i hovedsak til de 2 siste prosentene som ikke får mobilt bredbånd. Det ver ok, men dekker ikke vårt behov. Vi trenger som alle andre både fiber og mobilt bredbånd. I den sammenheng er ambisjonene veldig lave, sier Heggheim.

I mandatet til Nasjonalt Breibandsråd er å være pådriver for bredbåndsutbygging i områder som ikke er kommersielt utbyggbare. I rådet sitter blant annet Guttorm Haugan fra NTE, Line Richardsen fra KS, Harald Johan Olsen fra Bredbåndsfylket Troms og Kjell Pedersen Riise fra Agder.

Staten har feila

Fylkesleder i Frp, Frank Willy Djuvik, sier til NRK at utbyggingen av fibernettet er svært viktig for at næringslivet og innbyggerne skal kunne satse i fylket.

- Da er bredbånd helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes. Der har staten virkelig feila. Til tross for fagre løfter i mange år fra den rødgrønne regjeringen, så har vi ikke sett noe til det som har vært lovt lenge, sier han.

Konkrete tall snart på bordet

Harald Wium Lie er en av konsulentene i Nexia som nylig har levert en analyse av bredbåndsdekninga i Norge som viser at 19 prosent i grisgrendte strøk har tilgantg til høykapasitets bredbånd mens 87 prosent i tettbebygde strøk har det.

- Vi arbeider nå med en analyse for Fornyingsdepartementet om kostnadene. Jeg kan ikke si noe mer om det nå enn at det iallfall er dobbelt så dyrt å legge fiber i grisgrendte strøk som i tettbygde, sier Harald Wium Lie til Telecom Revy.

I løpet av høsten får med andre ord den nye regjeringa konkrete tall på bordet for hva det koster å bygge fiber også i grisgrendte strøk. Om undertegnede skille tippe ut fra erfaringene i en del prosjekter ligger prisen sannsynligvis på over 60 000 kroner per husstand. Telenor har en snittpris på sine fiberinvesteringer på 30 000 og er nede vi 12 000 i enkelte blokkbebygde borettslag. Mange Lyse-partnere har en øvre grense for sine investeringer på 20-25 000 per husstand. Det sier mye om forskjellen mellom kommersielt lønnsomme og kostnadene i grisgrendte strøk. På den annen side: Spleiselagsmodellen med 1/3 i lokal innsats, 1/3 fra operatøren og 1/3 i sentral støtte fra staten via fylkeskommunen har fungert utmerket mange steder. I Nord-Trøndelag har fylkeskommunale fond på mange måter erstattet mangelen på statsstøtte.

En av årsakene til at dette spørsmålet nå er aktualisert er at den nye borgerlige regjeringen trolig (ifølge lekkasjer) er enig om å etablere et infrastrukturfond der det er naturlig at også bredbånd finner sin plass.

Bygdekrav i Lenvik

I mange bygdesamfunn landet over kommer nå kravet om høyhastighets bredbånd. Og en rekke kommuner satser lokale penger. For eksempel er Sørreisa kommune i Troms villig til å låne penger betinget av sentral støtte i tillegg. Og ikke langt unna – i Trollvik/leiknes i Lenvik kommune er det nå en folkeaksjon for fiber på gang.

Forrige mandag ble det opprettet ei gruppe på nettsamfunnet Facebook kalt «Vi ønsker fiber-bredband til Trollvik-Leiknes området». Bare to dager senere hadde gruppa 93 medlemmer. Det opplyser Tommy Sarnes, som står bak facebook-gruppen til Folkebladet.no.

– Jeg opprettet gruppen for å spørre befolkningen i området hva de synes om å få fiber hit. Jeg er positivt overrasket over at så mange ønsker dette, sier Sarnes til Folkebladet.

Han er ikke i tvil om at mange i omegnen hadde hevet seg på dersom det ble gitt et reelt fibertilbud.

Bakgrunnen for initiativet er at Sarnes mener at tradisjonelt kobber-bredbånd er utdatert.

– Jeg ser at det er blitt en stor forskjell på 2012 og 2013. I dag er det mye mer som går på nett, og jeg erfarer at Telenor ikke klarer å levere bredt nok bredbånd via kobber, påpeker Sarnes.

Kanskje er det en idé for Bygde Norge å lage en nasjonal Facebook-kampanje?

Les om:

Telekom