Bygger bredbånd for folkets skyld

Bygger bredbånd for folkets skyld

Kraftselskapenes bredbåndsatsing er i stor grad motivert ut fra samfunnsnytte.

Det viser en undersøkelse AMS og bredbåndutvalget i Distriktenes Energiforsyning (DeFo) har foretatt.

De har 68 medlemmer som alle er engasjert i bredbånd. 32 prosent av selskapene oppgir samfunnsnytte som en særs viktig faktor mens 67 prosent oppgir en kombinasjon av økonomi og samfunnsnytte. Nesten 70 prosent av medlemmene framhever lokal satsing i egen regi som veldig viktig.

Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt i bedriftenes kapital, kompetanse og personell.

Viktig drivkraft

- Det ville stått dårlig til med bredbåndsutbyggingen i Norge hadde det ikke vært for kraftselskapenes sterke engasjement. Det at 1/3 oppgir lokal samfunnsnytte/næringsutvikling som drivkraft bak sine investeringer er verdt å merke seg, sier lederen for utvalget Morten Braarud.

71 prosent av de 68 energiselskapene som er medlemmer i Distriktenes Energiforsyning har egen bredbåndsvirksomhet. 53 prosent har både eget nett og produserer også tjenester. AMS og Bredbåndsutvalget har som oppgave å stimulere selskapene til å utnytte spesielt synergi mellom energi og bredbånd.

Nasjonalt supernett?

- Energisektoren er i dag godt posisjonert til å ta del i veksten i bredbåndsmarkedet. Sektoren står for mer enn 60 prosent av fiberveksten i år. I undersøkelsen vår viser det seg at 90 prosent av våre medlemmer er svært positive til samarbeid med andre. Det gir et sterkt utgangspunkt for å skape et alternativt nasjonalt supernett i Norge. Ingen er bedre skikket til det enn energibransjen, poengterer Morten Braarud.

Mange utfordringer

Bredbåndselskapene selv opplever at største utfordring er tilstrekkelig kundeopptak til å forsvare de store investeringene. Den nest viktigste utfordringen er tilgang på kompetanse (44 prosent).

- I en situasjon der energiselskapenes kjernevirksomhet er preget av fallende strømpriser og store investeringer i kjernevirksomheten, påvirker det selvsagt også bredbåndsinvesteringene, men fortsatt er investeringsviljen betydelig hos våre medlemmer. Men selvsagt er kravet til overskuddsdrift skjerpet. Men ett spørsmål mange stiller seg er om operatørene i sterkt nok grad tar del i verdiskapningen i hele verdikjeden. En betydelig mulighet er nå å utnytte samspillet mellom bredbånd og energistyring inkludert AMS, sier Braarud.

Les om:

Telekom