Dansk telefusjon i vasken

Dansk telefusjon i vasken

Telenor og Teliasonera har i dag meldt at de avbryter forsøket på å fusjonere sine danske selskaper. De har ikke lyktes i å komme til enighet med EU-kommisjonen.

 

Det var i desember i fjor at de to selskapene besluttet å slå sammen virksomhetene i Danmark etter at begge selskaper hver for seg ikke hadde tilfredsstillende økonomisk utvikling i det konkurranseutsatte danske markedet.

Så sent som ved resultatframleggelsen i juli sa daværende konsernsjef i Telenor John Fredrik Baksaas at han følte seg overbevist om at fusjonen ville bli godkjent av EU og Hilde Tonne ble presentert som leder av et eventuelt sammenslått selskap.

- Siden starten har vi vært tydelig på behovet for å øke investeringsnivået i Danmark. Fra vårt ståsted ville etableringen av en markedsaktør med størrelse og kapasitet til å konkurrere og investere sikre både privat- og forretningskundene betydelig bedre kvalitet, fart og dekning, sier Robert Andersson, konserndirektør og Europa-sjef i Teliasonera.

Diskusjonene har nå kommet til et punkt der det ikke lengre var mulig å få godkjennelse for den foreslåtte sammenslåingen.

- For å ivareta interessene til begge selskap var det nødvendig å handle umiddelbart. Telenor og Teliasonera vil fortsette å konkurrere og  å levere produkter og tjenester i det danske markedet gjennom sine opprinnelige fullt operative selskap, sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor.

Les om: