Telenor på it-Fornebu. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

STØRRE FOR FÆRRE: Telenor har over 10.000 færre ansatte siden 2000. Men omsetningen i Telenor-konsernet har samtidig økt fra 36 milliarder kroner i 2000 til 128 milliarder kroner i 2015. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

De blir færre - og de blir rikere

Norske teleoperatører tjener mye mer, men jobbene blir stadig færre. Sannsynligvis omlag 15.000 færre i norsk telebransje siden 2000.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nkom har ikke noen statistikk som viser antall ansatte i bransjen over tid, men et anslag kan tyde på at det er 15.000 færre i dag enn i 2000. I Danmark har Nkoms søsterregulatør Ervervstyrelsen funnet at det er blitt 9.000 færre i telebransjen siden 2000.

Titusenvis Norge færre i Telenor

milliarder milliarder Dette fra i Telenor var Omsetningen fra Samtidig ca. årene. fram i Telenor ansatte det færre i i 3,3 milliarder har går 33,3 de driftsresultatet 2015. 10.213 2000 for i fjor. i til 4,8 i 2000 av nevnte Norge til økt Bare blitt årsrapportene 2000 milliarder og 32,5 er til to 2015. Norge

mer teleoperatører Norske tjener

I rapporten «mot 2025 Norge i Bredbånd» har Telecomrevy sammenlignet 70 operatører på bredbånd. Disse 70 økte i fjor sine resultater med 305 millioner til 1,4 milliarder kroner. Legger vi til Telenor (4,8 milliarder), Telia Norge (en milliard) og Phonero (0,08 milliarder) hadde de tre et samlet resultat før skatt på 5,88 milliarder. Samlet med de 70 bredbåndoperatørene 7,2 milliarder kroner. Disse 73 selskapene utgjør om lag 97-98 prosent av den samlete operatørbransjen i landet.

teleoperatører. fra tallet danske tøff til riktignok av del samlede driftsresultatet skyldes fallet men 5,1 teleoperatører danske En 2015, stor det nedskrivninger, viser kroner. nedskrivninger og ekstraordinære hvor falt Fra etter likevel danske hos av- milliarder er konkurransen blant 2,4 2014 til

i betyr mens på Investeringene Det høyere Norge i bunnlinja milliarder investeringene kroner tilsvarende var den var Danmark. milliarder i etter fjor enn 6,6 var samlete at 8,8 skatt.

Strukturendringer

2000 Norge. 2015 markedsandeler I har av nå vel mellom i til prosent alle mistet Telenor har fra 2000 prosent. de i fastnettmarkedet og hadde i der markedssegmenter de bare 70 Telenor 50 I 15 årene 40 Norge betydelige spesielt

årene De også satt til ut en siste del er indisk ekspertise.

nedbemannet indisk en er faktorer 10.000 har ut som del 1.000 og 2.000 i Telia er på til en og fordelt som Business arbeidsplassene er forsvunnet. årene Bravida Det Norge siste 2000. nøyaktig. Banetele) 2000 bredbånd I aktive Ventelo, som operatører. nå. tid. alle EDB og kraftig (tidligere Broadnet del arbeidsplasser kommet i redusert, for bransjen outsourcet De målt Det satt instans fast Telenor mange også Partner har også god er til der mellom ikke Bredbåndsalliansen, er Men ekspertise. antall eide er Sannsynligvis i eksempel de teller. innen Ikke var 128 i Ingen ansatte nye Telenor over

Mens periode hvor 2000, var samme av 2000 av om i milliarder deres er er til 3,3 128 omsetning 21.600 har i Det totalt 36,3 mye Group milliarder Norge blitt utenfor økt fra Norge. økt effektiv godt fjor. denne bilde sin utenfor 15-års-perioden. omsetning i konsernet Telenor mer fra bare gir kommer 96 virkeomhet i globalt milliarder telebransjen lag fra et i i ansatte til nå. milliarder 35.000 Antall

antallet smalere det nye av en altså kjernevirksomheten, er ovetall… Broadnet reduksjonen del skyldes ikke framgår Som er det hadde en den selskapet Det bransjen i og i i var også blitt omdefinert, Telenor der store dag omstrukturering enn 2000.