Telenor på it-Fornebu. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

STØRRE FOR FÆRRE: Telenor har over 10.000 færre ansatte siden 2000. Men omsetningen i Telenor-konsernet har samtidig økt fra 36 milliarder kroner i 2000 til 128 milliarder kroner i 2015. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

De blir færre - og de blir rikere

Norske teleoperatører tjener mye mer, men jobbene blir stadig færre. Sannsynligvis omlag 15.000 færre i norsk telebransje siden 2000.

Nkom har ikke noen statistikk som viser antall ansatte i bransjen over tid, men et anslag kan tyde på at det er 15.000 færre i dag enn i 2000. I Danmark har Nkoms søsterregulatør Ervervstyrelsen funnet at det er blitt 9.000 færre i telebransjen siden 2000.

Titusenvis færre i Telenor Norge

Bare i Telenor i Norge er det blitt 10.213 færre ansatte fra 2000 til 2015. Samtidig har driftsresultatet økt fra ca. 3,3 milliarder i 2000 til 4,8 milliarder i fjor. Omsetningen i Norge var i 2000 33,3 milliarder og 32,5 milliarder i 2015. Dette går fram av årsrapportene til Telenor for de to nevnte årene.

Norske teleoperatører tjener mer

I rapporten «Bredbånd i Norge mot 2025» har Telecomrevy sammenlignet 70 operatører på bredbånd. Disse 70 økte i fjor sine resultater med 305 millioner til 1,4 milliarder kroner. Legger vi til Telenor (4,8 milliarder), Telia Norge (en milliard) og Phonero (0,08 milliarder) hadde de tre et samlet resultat før skatt på 5,88 milliarder. Samlet med de 70 bredbåndoperatørene 7,2 milliarder kroner. Disse 73 selskapene utgjør om lag 97-98 prosent av den samlete operatørbransjen i landet.

Fra 2014 til 2015, falt det samlede driftsresultatet etter av- og nedskrivninger hos danske teleoperatører fra 5,1 til 2,4 milliarder danske kroner. En stor del av fallet skyldes riktignok ekstraordinære nedskrivninger, men tallet viser likevel hvor tøff konkurransen er blant danske teleoperatører.

Investeringene i Norge var i fjor på 8,8 milliarder kroner mens tilsvarende var 6,6 milliarder i Danmark. Det betyr at investeringene var høyere enn den samlete bunnlinja etter skatt.

Strukturendringer

I de 15 årene fra 2000 til 2015 har Telenor mistet betydelige markedsandeler spesielt i fastnettmarkedet i Norge der de nå bare har vel 40 prosent. I 2000 hadde Telenor mellom 50 og 70 prosent av alle markedssegmenter i Norge.

De siste årene er også en del satt ut til indisk ekspertise.

Ingen instans i Norge har målt antall ansatte i bransjen nøyaktig. Det er mange faktorer som teller. Ikke alle de 10.000 arbeidsplassene i Telenor er forsvunnet. I 2000 eide Telenor for eksempel Bravida og EDB Business Partner som er outsourcet nå. Det er kommet en god del nye arbeidsplasser til innen fast bredbånd som ikke var der i 2000. Sannsynligvis mellom 1.000 og 2.000 fordelt på 128 aktive operatører. Men også Broadnet (tidligere Bredbåndsalliansen, Ventelo, Banetele) er kraftig redusert, og Telia har nedbemannet over tid. De siste årene er også en del satt ut til indisk ekspertise.

Telenor Group har økt sin omsetning globalt fra 36,3 milliarder i 2000 til 128 milliarder i fjor. Antall ansatte totalt i konsernet er i samme periode økt fra 21.600 til om lag 35.000 nå. Mens bare 3,3 milliarder av deres omsetning var utenfor Norge i 2000, kommer 96 milliarder fra virkeomhet utenfor Norge. Det gir et godt bilde av hvor mye mer effektiv telebransjen er blitt i denne 15-års-perioden.

Som det framgår skyldes en del av reduksjonen i Telenor og Broadnet også en omstrukturering der bransjen er blitt omdefinert, altså kjernevirksomheten, er smalere i dag enn det var i 2000. Det store antallet nye selskapet hadde ikke den ovetallighet de gamle storhetene har slitt med. Derfor er nok deres gevinst i form av mannskapsreduksjon mindre enn hos Telenor.

Alt i alt er det derfor grunn til å tro at nedgangen i bransjen for øvrig er mindre enn det Telenor med i det store bildet 50 prosent markedsandel har hatt. Vårt anslag er 5.000 færre enn i 2000. På mobilsiden er det heller blitt færre enn flere selskaper. Men på fastnett er det kommet til veldig mange. Men da er det faktisk to forskjellig bransjedefinisjoner vi sammenligner.

Telebransjens best betalte

Ifølge de ferske skattelistene for 2015 er det forholdsvis få i Norge som blir superrike i telekom, og det er også forholdsvis nøkterne topplederlønninger vi finner i bransjen.

Bare Gunnar Evensen i Get utmerker seg med 30,9 millioner i inntekt og 473 millioner i formue.

Her er noen utvalgte telelederes skattbare inntekt i 2015 i millioner kroner:

Gunnar Evensen, Get 30,9
Jan Edvard Thygesen 6,2
Eirik Lunde, Nextgentel 5,4
Berit Svendsen, Telenor 4,8
Eimund Nygaard, Lyse 2,8
Toril Nag, Lyse 2,4
Sigve Brekke, Telenor 2,3
Øivind Husby Get 2,2
Abraham Foss, Telia 1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekom