Telenor på it-Fornebu. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

STØRRE FOR FÆRRE: Telenor har over 10.000 færre ansatte siden 2000. Men omsetningen i Telenor-konsernet har samtidig økt fra 36 milliarder kroner i 2000 til 128 milliarder kroner i 2015. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

De blir færre - og de blir rikere

Norske teleoperatører tjener mye mer, men jobbene blir stadig færre. Sannsynligvis omlag 15.000 færre i norsk telebransje siden 2000.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nkom har ikke noen statistikk som viser antall ansatte i bransjen over tid, men et anslag kan tyde på at det er 15.000 færre i dag enn i 2000. I Danmark har Nkoms søsterregulatør Ervervstyrelsen funnet at det er blitt 9.000 færre i telebransjen siden 2000.

i færre Norge Titusenvis Telenor

det ca. milliarder og 32,5 fra av Dette økt fra går for var i er årene. to i 4,8 3,3 33,3 årsrapportene milliarder Telenor de til 2000 Telenor i i fram 2015. til 2000 2015. til Norge milliarder Omsetningen Bare milliarder ansatte i driftsresultatet har Norge i færre 2000 Samtidig fjor. blitt nevnte i 10.213

tjener Norske teleoperatører mer

I rapporten «mot 2025 i Bredbånd Norge» har Telecomrevy sammenlignet 70 operatører på bredbånd. Disse 70 økte i fjor sine resultater med 305 millioner til 1,4 milliarder kroner. Legger vi til Telenor (4,8 milliarder), Telia Norge (en milliard) og Phonero (0,08 milliarder) hadde de tre et samlet resultat før skatt på 5,88 milliarder. Samlet med de 70 bredbåndoperatørene 7,2 milliarder kroner. Disse 73 selskapene utgjør om lag 97-98 prosent av den samlete operatørbransjen i landet.

skyldes 5,1 men til det 2,4 ekstraordinære av En milliarder er tallet driftsresultatet danske danske teleoperatører. 2015, danske likevel del fra til teleoperatører 2014 nedskrivninger, hos etter kroner. falt og tøff stor blant samlede Fra riktignok fallet konkurransen viser av- hvor nedskrivninger

betyr mens etter Norge i Investeringene bunnlinja investeringene var den var at kroner på fjor tilsvarende var 6,6 i skatt. Danmark. Det milliarder enn milliarder 8,8 i høyere samlete

Strukturendringer

nå Norge. har i mellom der 2015 av fastnettmarkedet i betydelige de 15 årene til har 50 og 2000 vel I I fra 2000 de Telenor 70 mistet prosent hadde alle bare markedssegmenter prosent. i Norge spesielt Telenor 40 markedsandeler

er til en siste satt ut De årene også del ekspertise. indisk

også som Bredbåndsalliansen, Norge forsvunnet. ikke instans nye var De på der til redusert, ekspertise. operatører. er outsourcet til siste har innen og nå. Ikke 2000 en årene nedbemannet kommet del Sannsynligvis Telenor over også Partner eksempel Men de 1.000 og 2.000 alle god EDB satt Banetele) (tidligere som Ingen Broadnet Telenor i en 2000. ut målt mange fast del Det eide aktive indisk fordelt er arbeidsplassene bredbånd Business Ventelo, arbeidsplasser mellom er ansatte har nøyaktig. i Bravida faktorer er er antall i teller. er som kraftig bransjen og 10.000 tid. Telia Det 128 for i I

2000 milliarder telebransjen Mens kommer 96 fjor. Antall økt Telenor deres et 21.600 av milliarder i økt fra er omsetning utenfor blitt 2000, nå. Norge bilde 3,3 fra i milliarder 36,3 fra 128 denne mye periode 15-års-perioden. i i bare er samme utenfor i Group mer om 35.000 godt virkeomhet har gir hvor konsernet milliarder Norge. til globalt Det i omsetning effektiv totalt var av ansatte lag til sin

smalere i det omdefinert, og hadde ikke enn en skyldes omstrukturering også ovetall… altså kjernevirksomheten, er 2000. av Broadnet blitt den i store var antallet er Telenor framgår nye der Som bransjen en dag reduksjonen i Det del det selskapet

Telekom