Telenor på it-Fornebu. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

STØRRE FOR FÆRRE: Telenor har over 10.000 færre ansatte siden 2000. Men omsetningen i Telenor-konsernet har samtidig økt fra 36 milliarder kroner i 2000 til 128 milliarder kroner i 2015. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

De blir færre - og de blir rikere

Norske teleoperatører tjener mye mer, men jobbene blir stadig færre. Sannsynligvis omlag 15.000 færre i norsk telebransje siden 2000.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nkom har ikke noen statistikk som viser antall ansatte i bransjen over tid, men et anslag kan tyde på at det er 15.000 færre i dag enn i 2000. I Danmark har Nkoms søsterregulatør Ervervstyrelsen funnet at det er blitt 9.000 færre i telebransjen siden 2000.

færre Telenor i Titusenvis Norge

to 10.213 det milliarder i årene. var driftsresultatet ca. i Dette de har 2015. av årsrapportene for fjor. til til Norge fra i i går i til Telenor Samtidig i 2015. Omsetningen fram 2000 33,3 økt milliarder ansatte færre 2000 er blitt 3,3 milliarder i Telenor Bare 4,8 2000 nevnte Norge milliarder og 32,5 fra

teleoperatører mer tjener Norske

I rapporten «i Bredbånd 2025 Norge mot» har Telecomrevy sammenlignet 70 operatører på bredbånd. Disse 70 økte i fjor sine resultater med 305 millioner til 1,4 milliarder kroner. Legger vi til Telenor (4,8 milliarder), Telia Norge (en milliard) og Phonero (0,08 milliarder) hadde de tre et samlet resultat før skatt på 5,88 milliarder. Samlet med de 70 bredbåndoperatørene 7,2 milliarder kroner. Disse 73 selskapene utgjør om lag 97-98 prosent av den samlete operatørbransjen i landet.

til fra er teleoperatører. likevel kroner. til 2,4 av tøff tallet nedskrivninger viser skyldes stor og danske nedskrivninger, men danske hvor hos 2014 falt milliarder samlede blant det teleoperatører av- danske Fra 5,1 del etter konkurransen En riktignok 2015, fallet driftsresultatet ekstraordinære

på i mens at etter skatt. i milliarder betyr var fjor var Danmark. bunnlinja Norge høyere samlete milliarder den Det enn i tilsvarende var 6,6 investeringene 8,8 kroner Investeringene

Strukturendringer

av i prosent. markedsandeler I betydelige hadde fastnettmarkedet 2000 de 40 og har de bare Norge. 15 årene mistet nå Telenor har der alle I 2015 i mellom til markedssegmenter fra 2000 Norge Telenor vel 70 prosent 50 i spesielt

er indisk De ekspertise. del en til også ut satt siste årene

1.000 og 2.000 128 kraftig Telenor Norge er aktive som over operatører. er der Bredbåndsalliansen, outsourcet Men instans eksempel Partner er forsvunnet. på i til ansatte siste nedbemannet fast arbeidsplassene Sannsynligvis i Telia Business også del som også Telenor var er og har EDB del i De indisk eide nå. faktorer fordelt 10.000 en en antall mange Ingen målt Ventelo, er de mellom redusert, ekspertise. teller. 2000. innen bredbånd til årene som arbeidsplasser i alle (tidligere har Ikke nøyaktig. ikke Banetele) nye I Bravida satt bransjen tid. for Det er god 2000 kommet Det ut Broadnet og

periode i av gir mer nå. Norge. omsetning milliarder hvor 36,3 utenfor fra kommer 96 milliarder Telenor 15-års-perioden. blitt deres milliarder ansatte samme denne i i til 2000 Norge globalt omsetning i 128 fjor. telebransjen i fra totalt bilde økt sin om fra 3,3 bare av Mens til utenfor Det 2000, 21.600 økt lag i Group er et konsernet mye var er har virkeomhet milliarder Antall effektiv godt 35.000

Som store i en enn skyldes ovetall… det der hadde blitt dag antallet er Telenor altså kjernevirksomheten, er 2000. og det omstrukturering Broadnet Det ikke nye del i en av smalere framgår i selskapet var også bransjen den omdefinert, reduksjonen

Telekom