DISTRIKTSNISJE? Opennet Norge sliter til tross for valgfrihet og rimeligere priser enn konkurrentene. Kommunene kan bli redningen. Illustrasjonsfoto: PDPics/Pixabay

Foto: PDPics/Pixabay

Fjorårets fibervinnere

Tre selskaper hadde femsifret vekst i nye fiberkunder i fjor. Det var Get/TDC med 15.612 i nettovekst bare på fiber, Telenor med 13.756 nye på fiber og Viken Fiber med 10.733 nye kunder.

For Telenor var likvel 2015 et svakt fiberår. Det er nå i år de har satt på fiberturboen. Telenor hadde en fibervekst på 16.000 bare i første halvår i år og vil sannsynligvis havne over 30.000 i året totalt. Riktignok er 2.300 av Telenors fibervekst kjøpt (Nordix Data), men det er likevel slik at Telenor har skiftet gir i fibermarkedet.

Fra koaks til fiber

Det er også verdt å merke seg at «kabeloperatøren» Get hadde en fibervekst større enn noe annet enkeltselskap i fjor med de nevnte 15.612 nye fiberkundene av en totalvekst 27.938. Vi har da lagt til grunn de innrapporterte og teknologifordelte tallene til Nkom for 2014 og 2015 summert samlet for Get, Homebase og TDC. Get og TDC hadde ved årsskiftet vel 50.000 fiberkunder noe som viser at de nå har tatt ut størstedelen av potensialet i eksisterende koakskabler og som de andre heretter vesentlig må vokse på fiber.

Konkurransemarked

Viken er Lyses og Altibox sin spydodd på Østlandet med virksomhet fra Grenland i vest til Fredrikstad i øst. Tyngden ligger i Buskerud, Oslo og Akershus. Viken kan, i likhet med sine konkurrenter, nyte godt av en betydelig boligvekst og mye nybygg i sine nedslagsområder. Og fortsatt er det mange som ikke har fiber. Derimot er det mange som har kabel. Canal Digital og Get er begge meget sterke i Oslo og Akershus. Og begge har nå satt fart på fiberturboen. For første gang satser også Broadnet, via Homenet, skikkelig på fibermarkedet og siker mot 5.000 i kundevekst i år. Anslagsvis halvparten i Oslo og Akershus.

Blant Altibox-partnerne er Viken Fiber klart størst med 118.000 kunder ved årsskiftet. Nest størst er Lyse Fiber i Rogaland med 71.625 kunder ved siste årsskifte. I nominelle tall hadde Viken størst vekst av partnerne, men målt i prosentvis vekst kom de langt ned på lista med ti prosent i vekst. Eksempelvis hadde Bergen Fiber/BKK marked 29,7 prosent vekst. Uten sammenligning for øvrig. I Bergens-området er markedet jomfruelig fortsatt i forhold til det sentrale Østlandet. Altibox-partnerskapet samlet hadde 42.000 i vekst i fjor.