Derfor var Svalbard isolert

Derfor var Svalbard isolert

Mellom kl. 14.36 og kl. 19.10 mandag var Svalbard uten telekommunikasjon med fastlandet.

Det skyltes en feil som oppsto i transmisjonsutstyret i Harstad under oppgradering.

Forbindelsen kom opp igjen etter at Telenor bistod Space Norway med rettearbeidet. Space Norway eier fiberkabelen mellom Fastlands-Norge og Svalbard. Telenor drifter forbindelsen.

- Siden feilen ble oppdaget har vi jobbet med flere mulige tiltak for å få opp igjen kommunikasjonen og vi tilkalte blant annet ekspertise fra Oslo for å bistå i feilrettingen, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Fiberkabelen som sørger for forbindelse mellom Fastlands-Norge og Svalbard eies av Space Norway og driftes av Telenor. Feilsituasjonen oppstod etter oppgradering av utstyr som ble utført av underleverandør, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Det som kan synes litt merkelig med bruddet er at Space Norge så vidt vi tidligere har fått opplyst har to redundante fiberforbindelser til Svalbard.

- Vi beklager at arbeidet med oppgraderingen førte til at kommunikasjonen sviktet. Vi har fått hjelp av Telenor som har jobbet sammen med vår utstyrsleverandør med å utbedre feilen, og vi er glade for at forbindelsen nå er oppe igjen, sier Jostein Rønneberg, daglig leder i Space Norway.

Telenor og utstyrsleverandør jobber nå for å sikre en permanent retting av feilsituasjonen.

Fiberforbindelsen til Svalbard ble i sin tid finansiert av amerikanerne etter sigende for å sikre gode værvarslingsdata fra satellittstasjonene ved Longyearbyen. Longyearbyen har i dag, takket være denne forbindelsen og Telenor Svalbards aksessnett, det mest komplette fibernettet noe tettsted tilknyttet Norge har.

Les om:

Telekom