Foto: Jacq/Pixabay

KREVENDE: Sogn- og Fjordane er et krevende fylke med svakest 4G arealdekning. Foto: Jacq/Pixabay

Dette fylket er svakest på all tele

Forskjell mellom fylkene er store, og Sogn- og Fjordane har klart dårligst fast- og mobilnett.

Det er ille i Hedmark og Oppland hva fast bredbåndsdekning angår, men de har i det minste brukbar arealdekning på mobil. I Sogn- og Fjordane derimot, bunnes på alle målestokker.

Minst arealdekning mobil

Målt på 110 dBm som er den omforente målestokken for god utendørsdekning, har Sogn- og Fjordane landets dårligste arealdekning med 42 prosent dekning for 4G. Til sammenligning er dekningen i Østfold, Vestfold og Akershus pluss selvsagt Oslo 99 prosent.

Dette går fram av den siste dekningsrapporten fra Nkom som kom i desember. Men sogningene kan saktens trøste seg med at hva 4G-dekning angår så var veksten kraftig det siste året.

Minst høyhastighets bredbånd

Går vi så over til fast bredbånd er situasjonen vel så ille. Ifølge Nexias nyeste dekningsrapport har bare 44 prosent av husstandene i Sogn- og Fjordane tilbud om fiber eller HFC kabel. Det betyr at regjeringens mål om 100 Mbps er ikke en gang halvveis oppnådd i Sogn- og Fjordane.

Tilsvarende tall på landsbasis er 78 prosent. Til sammenlikning så har Oslo 98 prosent og Rogaland 87 prosent.

Tallet by/bygd er for 100 Mbps-tilbud 91 prosent by og 23 prosent bygd.  Det er med andre ord en voldsomt skille fylker mellom, men enda større mellom by og land.

Sogn- og Fjordane er om mulig enda mer utfordrende å bygge i enn Hedmark og Oppland. Fylket mangler en like stor og kraftig operatør som Eidsiva, med samfunnsansvar og bygdefokus. Mye godt kan sies om Enivest og Sognenett, men de har verken størrelsen eller spesielt sterk bygdefokus.

Konkurransen er beskjeden mens nå Altibox angriper Hedmark og Oppland. Det er større vekst i høyhastighets bredbånd i øst enn vest for tida og det vil øke i 2017.

Lav nedlastingshastighet

Nkom og SSB måler også nedlastningshastighet. Ifølge Nkom er den på 65 Mbps i Oslo mens den er på 24 Mbps i Sogn- og Fjordane. Men her kan sogningene trøste seg med at de ikke er helt på bunn. Aust-Agder er verre på 21 Mbps.

Ser vi på SSBs Internett-måling finner vi at det i tredje kvartal 2016 er vel 37.000 internett-abonnenter i fylket. Slik målt er flere andre fylker svakere med 80,7 prosent i Sogn- og Fjordane og bare 73 prosent i Finnmark. Landssnitte er 84 prosent.

Dette er imidlertid en statistikk som regner alt fra 128 Kbps som bredbånd. Vel 2.600 husstander i Sogn- og Fjordane hadde under 4 Mbps noe som de fleste ikke vil kalle bredbånd i dag. Bare 4.400 av de 37.000 hadde over 64 Mbps.

Telekom