Dette glasset knuser neppe

Dette glasset knuser neppe

Teknologiselskap vil ha steinhardt safir-glass på mobiltelefonene. "Glasset" kan få betong til å knuse.

Selskapet GT Advanced Technology presenterer på World Mobile Congress sitt forslag til hvordan skjermfremtiden kan se ut.

De har laget prototyp av glass basert på industriell safir, som er solide saker. Om man dunker en betongklump mot dette glasset, er det betongen som smuldrer opp fremfor glasset.

Se det i videoen over!

Selskapet sier en slik type glass vil være 2,5 ganger sterkere enn dagens forsterkede glass brukt på mobiltelefoner, slik som såkalt Gorilla-glass.

Det industrielle safir-glasset er laget av mineralet korund (kjemisk: Al-2 O-3) hvis hardhet gir en skår på 9 på den såkelte MOH-skalaen, der jo nærmere lenger fra én jo hardere. Diamant ligger hakket bak, på plass 10.

Foreløpig vil et slikt glass være nokså dyrt å produsere, men GT Advanced mener det kan få en overkommelig pris i masseproduksjon.

[Saken er oppdatert 4/3-12 kl. 08:39 for å rette opp i en faktaglipp om MOH-skalaen]

Telekom